Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

E-post: karin.lovgren@hig.se
Telefon: 070-453 65 81 (kontaktas säkrast per e-post)

Jag är universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap, med en doktorsexamen från Linköpings universitet. Min forskning är inriktad på hur åldrande representeras i medier och populärkultur. Jag har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

AKTUELL FORSKNING

  • Jag avslutar för närvarande ett internationellt forskningsprojekt om män och åldrande. I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer.
  • Europas befolkning blir allt äldre och åldrandet blir ett allt vanligare tema i representationer.
  • I forskningsprojektet ”MASCAGE: Att beköna ålder – representationer av manlighet och åldrande i europeisk litteratur och film” studeras hur manlighet och åldrande representeras i nutida film, litteratur och reklam, i olika europeiska kontexter. Projektet genomförs av forskarteam från sex olika länder: Sverige, Spanien, Irland, Estland, Österrike och Israel. Projektet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från en rad olika discipliner.
  • Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar att åldras. I fokusgruppsintervjuer får män över 65 år diskutera egna erfarenheter av åldrande och hur de tolkar och uppfattar framställningar av manligt åldrande.
  • Projektet presenteras genom böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också genom populärvetenskapliga presentationer och intervjuer.
  • Läs mer om projektet Mascage - Sverige


LÄS MER OM

Böcker

Lövgren, K. (red.) (2016). Att konstruera en kvinna : berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. 168 s. [Mer information]
Karlsson, L., Liliequist, M., Lundgren, A., Lövgren, K. & Sjöstedt Landén, A. (red.) (2015). Ageing : culture & identity. Umeå: Umeå University. 122 s. Länk [Mer information]
Liliequist, M. & Lövgren, K. (red.) (2012). Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Boréa Bokförlag. 284 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Lövgren, K. (2009). Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Diss. , 2009. Linköping: Linköpings universitet. 410 + bilagor 1-6 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lövgren, K., Sandberg, L. & Hearn, J. (2022). Advertising old men: Swedish old men reflect on “seeing themselves”. Ageing and the Media: International Perspectives. Bristol: Bristol University Press. [Mer information]
Lövgren, K. & Sjöberg, J. (2017). Att göra ålder i distansförsäljning. Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund. S. 197-210. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Att göra kvinnlighet och ålder i bloggosfären. Att konstruera en kvinna : Berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. S. 115-144. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst : Konsumtion, mode och åldrande. À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. Göteborg / Stockholm: Makadam Förlag. S. 207-226. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Inledning - att konstruera en kvinna. Att konstruera en kvinna : berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. S. 7-24. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Gammal är någon annan : om övergångar, kläder och kroppens åldrande. Se åldern : Nordiska museets och Skansens årsbok 2015. Stockholm: Nordiska museet. S. 241-255. [Mer information]
Lundgren, A., Karlsson, L., Liliequist, M., Lövgren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Introduction. Ageing : culture & identity. Umeå: Umeå universitet. S. 9-15. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Squirrels and nostalgia : About wardrobe collections of older women. Ageing, culture and identity. Umeå: Umeå University. S. 95-120. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2014). 'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress. Walking beside : challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall: Mittuniversitetet. S. 155-173. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Celebrating or denying age? : On cultural studies as an analytical approach in gerontology. The ages of life : Living and aging in conflict?. Bielefeld: transcript verlag. S. 37-56. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Grey is gorgeous : on Dove's campaign for real beauty targeting older consumers. New perspectives on consumer culture theory and research. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Tanten som symbol : Åldrande och kvinnlighet. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Borea bokförlag. S. 139-163. [Mer information]
Liliequist, M. & Lövgren, K. (2012). Tanten : vem är hon?. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Boréa Bokförlag. S. 11-21. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). They see themselves as young : the market addressing the older consumer. Representing Ageing : Images and Identities. New York: Palgrave Macmillan. S. 53-67. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). "Ååå tanter, ååå tanter" : Tant-representationer och forskning. Tanten, vem är hon? : en (t)antologi. Umeå: Borea bokförlag. S. 23-59. [Mer information]
Lövgren, K. (2011). Fear of ageing - negotiating age. Interdisciplinary approaches to Twilight : studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund: Nordic Academic Press. S. 81-95. [Mer information]
Lövgren, K. (2009). Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie : Om ålderskategoriseringar i reklam och populärpress. Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping: Linköping University Electronic Press. S. 121-137. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)