Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

E-post: karin.lovgren@hig.se
Telefon: 070-453 65 81 (kontaktas säkrast per e-post)

Jag är universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap, med en doktorsexamen från Linköpings universitet. Min forskning är inriktad på hur åldrande representeras i medier och populärkultur. Jag har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

AKTUELL FORSKNING

  • Jag avslutar för närvarande ett internationellt forskningsprojekt om män och åldrande. I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer.
  • Europas befolkning blir allt äldre och åldrandet blir ett allt vanligare tema i representationer.
  • I forskningsprojektet ”MASCAGE: Att beköna ålder – representationer av manlighet och åldrande i europeisk litteratur och film” studeras hur manlighet och åldrande representeras i nutida film, litteratur och reklam, i olika europeiska kontexter. Projektet genomförs av forskarteam från sex olika länder: Sverige, Spanien, Irland, Estland, Österrike och Israel. Projektet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från en rad olika discipliner.
  • Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar att åldras. I fokusgruppsintervjuer får män över 65 år diskutera egna erfarenheter av åldrande och hur de tolkar och uppfattar framställningar av manligt åldrande.
  • Projektet presenteras genom böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också genom populärvetenskapliga presentationer och intervjuer.
  • Läs mer om projektet Mascage - Sverige


LÄS MER OM

Konferensbidrag

Lövgren, K. (2023). Generaliseringar och stereotyper i jakten på det som sticker ut : Om åldrande och genus i medier, reklam och fiktion. . [Mer information]
Lövgren, K. (2023). Older men and ageing masculinities in Sweden : On autofiction. . [Mer information]
Lövgren, K. (2022). Aktiva pensionärer och gubbig stereotyp : framställningar av äldre i reklam för banktjänster. . [Mer information]
Lövgren, K. (2022). Old age in advertisements : Commercial logic and perceptions on audience. . [Mer information]
Lövgren, K. (2021). Reading/Being Ove: cultural representations of ageing masculinity and older men’s readings of A Man Called Ove (Backman, 2012). . [Mer information]
Lövgren, K. (2017). Old age in advertisements for garments. Cultural narratives, processes and strategies in representations of age and aging : Cultural gerontology. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). “Det är viktigt att klä sig vuxet” : Äldre kvinnor om stilval. In the flow – People, Media, Materialities : ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping. S. 76-76. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Old? Older? Elderly? Co-constructing ageing in wardrobe research. 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference : Copenhagen 2015. S. 51-51. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2014). Meanings of being comfortable : old women on ageing and clothes. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). ”I can’t discard them” : clothes and shoes in the wardrobe of elderly women. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Livets rörelse över tiden : om kläder och åldrande. I Rörelse/On the move : ACSIS conference 11-13 June 2013. [Mer information]
Lövgren, K. (2013). ”Man måste hänga med” : om kläder, åldrande och mode. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Re make me: on style and ageing : a qualitative exploration based on interviews with elderly women and on a popular media genre in the makeover format. . [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Dress your age. . [Mer information]
Lövgren, K. (2012). In the wardrobe : studying age, women and dress. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)