Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Per Vesterlund

Per Vesterlund, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Forskarpresentation

Per Vesterlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

Per Vesterlund är universitetslektor i filmvetenskap och bedriver forskning och undervisning inom ämnet medie- och kommunikations­vetenskap. Han är ursprungligen filmvetare och huvudsakligen aktiv i fältet mediehistoria. Hans forskningsområden är främst film- och kulturpolitik, svensk filmhistoria, medieforskningens historia och tv-historia. Han har bland annat varit medredaktör för antologierna Citizen Schein (2010) och Massmedieproblem (2015).

AKTUELL FORSKNING

Per Vesterlund har nyligen sammanfattat sitt forskningsprojektet Citizen Schein (finansierat av Vetenskapsrådet 2010-2013) i två böcker: Harry Schein - en biografi, (Albert Bonnier, 2018) och Ur Harry Scheins arkiv: Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria (Medie­historiskt arkiv, 2019). Han är nu sysselsatt med att initiera projekt inom två områden. Ett fokuserar den svenska medieforsk­ningens historia, det andra sociala och politiska motiv i svensk TV-dramatik under 1960- och 1970-talet.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hyvönen, M., Snickars, P. & Vesterlund, P. (2018). The formation of Swedish media studies, 1960–1980. Media History, 24 (1), 86-98. 10.1080/13688804.2016.1270751 [Mer information]
Hedling, O. & Vesterlund, P. (2016). 'Why not make films for New York?' : the interaction between cultural, political and commercial perspectives in Swedish film policy 1963–2013. The International Journal of Cultural Policy, 22 (5), 743-757. 10.1080/10286632.2016.1223641 [Mer information]
Vesterlund, P. (2013). Vägen till filmavtalet : Harry Scheins filmpolitiska aktivitet innan 1963. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 16 (1), 45-67. [Mer information]
Vesterlund, P. (2011). Quality in the Welfare State : Some remarks on a document from the archive of Harry Schein. Journal of Scandinavian Cinema, 1 (1), 25-30. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Vesterlund, P., Andersson, L. & Sundholm, J. (2013). Introduction. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 16 (1), 5-8. [Mer information]

Böcker

Vesterlund, P. (2019). Ur Harry Scheins arkiv : Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria. Lund: Mediehistoriskt arkiv. (Mediehistoriskt arkiv 42) Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Schein: En biografi. Stockholm: Albert Bonnier förlag. 532 s. [Mer information]
Vesterlund, P., Hyvönen, M. & Snickars, P. (red.) (2015). Massmedieproblem : Mediestudiets formering. Lund: Lunds universitet. 438 s. (Mediehistoriskt arkiv 30) Länk [Mer information]
Vesterlund, P., Snickars, P. & Ilshammar, L. (red.) (2010). Citizen Schein. Stockholm: Kungliga biblioteket. (Mediehistoriskt arkiv 14) [Mer information]
Vesterlund, P. (red.) (2008). Bogart och Betel : texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. 103 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 3) Länk [Mer information]
Edin, A. & Vesterlund, P. (red.) (2008). Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. 350 s. (Mediehistoriskt arkiv 6) [Mer information]
Vesterlund, P. (red.) (2007). Mediala hierarkier. Gävle: Högskolan i Gävle. 160 s. (Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film 1) [Mer information]

Doktorsavhandling

Vesterlund, P. (2000). Den glömde mannen : Erik "Hampe" Faustmans filmer. Diss. , 2000. Stockholm: Stockholms universitet. 331 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Vesterlund, P. (2021). Samvetsnödens svenska TV-historia? : Om den audivisuella skildringen av tro, moral och etik i en sekulär tid. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 37-57. Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2020). Uses of Vulnerability : Two Eras of Social Committment in Swedish TV Drama?. Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan. S. 127-150. 10.1007/978-3-030-37382-5_7 [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Ett steg på framåtskridandets väg? : Arbetarrörelsen, filmen och historien. Mot ljuset : En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse. Landskrona: Centrum för arbetarhistoria. S. 8-25. [Mer information]
Vesterlund, P. (2017). ”... men visst kände vi igen oss” – iakttagelser av svensk TV-dramatik och samhällsliv under 1970- och 1980-talet. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Stockholm: Molin & Sorgenfrei. S. 15-38. [Mer information]
Vesterlund, P. (2017). "... men visst kände vi igen oss" - iakttagelser av svensk TV-dramatik och samhällsliv under 1970- och 1980-talet. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 17-40. [Mer information]
Hedling, O. & Vesterlund, P. (2017). ‘Why not make films for New York?’ : The interaction between cultural, political and commercial perspectives in Swedish film policy 1963–2013. Film Policy in a Globalised Cultural Economy. London: Routledge. S. 55-68. [Mer information]
Vesterlund, P. (2016). Institutionalized Sexploitation? : The Swedish Film Institute and Research on the Effect on Cinema in the 1960s. Swedish Cinema and the Sexual Revolution : Critical Essays. Jefferson, North Carolina: McFarland. S. 141-152. [Mer information]
Vesterlund, P., Hyvönen, M. & Snickars, P. (2015). Efterord. Massmedieproblem : Mediestudiets formering. Lund: Lunds universitet. S. 397-405. [Mer information]
Vesterlund, P., Hyvönen, M. & Snickars, P. (2015). Mediestudiets formering: En introduktion. Massmedieproblem : Mediestudiets formering. Lund: Lunds universitet. S. 13-52. [Mer information]
Vesterlund, P. (2015). Samhället i medierna? : Harry Schein och medieforskningen. Massmedieproblem : Mediestudiets formering. Lund: Lunds universitet. S. 349-374. Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2014). När medier blev vetenskap : Om tre nordiska massmediekonferenser 1972-1974. Återkopplingar. Lund: Mediehistoriskt Arkiv, Lunds universitet. S. 51-70. [Mer information]
Vesterlund, P. (2013). "Stoppa kabel-TV!" : det offentliga mottagandet av Harry Scheins utredning - Inför en ny mediapolitik, 1972. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. S. 41-67. [Mer information]
Vesterlund, P. (2012). Arkivvärde, programvärde, marknadsvärde. "Skosmörja eller arkivdokument" : Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien. Stockholm: Kungliga biblioteket. S. 49-66. [Mer information]
Vesterlund, P., Snickars, P. & Ilshammar, L. (2010). Citizen Schein : En introduktion. Citizen Schein. Stockholm: Kungliga biblioteket. S. 6-29. [Mer information]
Vesterlund, P. (2010). Drömmen om verkligheten : Filmkritikern Harry Schein. Citizen Schein. Stockholm: Kungliga biblioteket. S. 140-157. [Mer information]
Vesterlund, P. (2008). En ohelig allians? : frikyrkorna och filmen i Sverige. Bogart och Betel : texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. S. 27-40. [Mer information]
Vesterlund, P. (2008). Filmkrönika : filmkritik i ljud och bild. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 27-. [Mer information]
Vesterlund, P. (2008). Förskingrat kulturarv : nedslag i HSB:s filmproduktion. Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 21-. [Mer information]
Edin, A. & Vesterlund, P. (2008). Svensk television och mediehistoria : en inledning. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 9-30. [Mer information]
Vesterlund, P. (2008). Tablåhändelser : mediehistoriska aspekter på långfilm i svensk television. Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 20-. [Mer information]
Vesterlund, P. (2007). Den svenska modellen : arbetarrörelsen, staten och filmen. Medier och politik : om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 207-246. [Mer information]
Vesterlund, P. (2007). Det televiserade cinemateket : några nedslag i svensk TV:s visningar av biograffilm. Mediala hierarkier. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 105-136. Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2006). Biografkultur i Gävle : de första visningarna. Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 68-99. [Mer information]
Vesterlund, P. (2005). Swedish film since 1990. Hokuoeiga-Kanzen Gaido /The Nordic Cinema Guide : Unraveling Glamourous Stories of Post-1990. Tokyo: Shinjuku-shobo. Publishers. S. 42-48. [Mer information]

Konferensbidrag

Vesterlund, P. (2021). Home to the Village – The politics of domestic migration represented in Swedish TV-fiction in the 1960s and 1970s. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2021). We have our own song : Documenting an alternative media event. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2020). “I really like your analysis, but what is your method?”: : Tensions between scholarly traditions in media studies and cinema studies. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Om den förlorade sakligheten: En tendens i svenska dokumentära TV-bilder under 2000-talet. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Television spies, Swedish neutrality and nostalgia in the mini-series Operation Argus and Kullamannen. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Transmedia Storytelling in Early Swedish TV-drama : From Theatre, Novel and Film to Television, Radio and Press. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Loyalty and Betrayal in Swedish TV-fiction : The radical 1970s and contemporary Nordic Noir. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Myglaren<em> –</em> Media Tactics in the Wake of the New Swedish Film Policy of 1963. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Vem dödade Leif? : Sjukhuset i den svenska tvåkanalstelevisionens dramatik. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Vulnerable representations of urbanization – Rekordåren 1966, 1967, 1968... (The Record Years 1966/1967/1968). Consuming the Environment 2017 : Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability. Gävle: Gävle University Press. S. 114-126. Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2017). Ett steg på framåtskridandets väg? Arbetarrörelsen, filmen och historien. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2017). The body in the tower of Babel : Health care and illness in Swedish TV-fiction since 1970. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2017). Vulnerable Representations of Urbanization : Rekordåren 1966, 1967, 1968… (The Record Years 1966/1967/1968)   <em> </em>. Consuming the environment 2017. [Mer information]
Vesterlund, P. (2016). “…but of course we recognized ourselves” : A case study of the reception of Swedish televisual fiction in the 1970s and 1980s. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2016). The Celebrity in the Archive : Schein and Memory. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2015). Swedish Dystopia : environmental threats in televisual fiction in the 1970s and 1980s. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2014). National Film Policy as a Media Event. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2013). Cinema studies in the service of liberty? : The early research on media effects by “Filmforskningsgruppen” at the Swedish Film Institute 1964–1971. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2013). Eastern Connections : A brief overview of the film companies of the Swedish Labour Movement and their film trade over the Iron Curtain in the 1950s. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2013). När medier blev vetenskap : tre nordiska massmediekonferenser 1972-1974. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2012). Pull Out the Cable! : The Public Reception of a Suggested National Politics on Audiovisual Media and Telecommunication in Sweden in 1972.. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2011). Arkivvärde, programvärde, marknadsvärde : Svenska filmarkiv i en medial brytningstid. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2011). Att värdera filmen som historisk källa. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2011). Dear Harry/Dear Paul – Selling the Concept of European Art Cinema in the 1960s. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2011). Elsa Brita Marcussen and Gerd Osten - Two leading film critics in post-war Sweden. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2010). Searching the origin of the Swedish “quality film” : The forgotten film critic Harry Schein and the national institution of art cinema. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2008). Svensk television : en mediehistoria. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2005). Medial monumentalitet : Två folkhemsskildringar. Svenska historikermötet 2005. Länk [Mer information]

Recensioner

Vesterlund, P. (2020). Norsk film A/S: En kulturhistorie. FLM. S. 68-69. [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Bortom vita duken : Vad händer med dem specialiserade filmanalysen när alla använder rörliga bilder. FLM. S. 54-55. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)