Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Birgit Lindgren Ödén

Forskarpresentation

Birgit Lindgren Ödén

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Interprofessionellt lärande i utbildning och praktik (2017-2020).

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12 (1), 153-165. 10.1080/2156857X.2020.1797857 [Mer information]

Böcker

Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (red.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Lindgren Ödén, B. (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 247 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Halvarsson, S. & Lindgren Ödén, B. (2021). Interkulturell samtid och framtid. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 113-129. Länk [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2017). Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 256-276. [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2011). A young person in the periphery travels the world through higher education. The New Student : as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. S. 156-173. [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2006). Ämnesutveckling genom samverkan?. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. S. 117-124. [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2005). Unga människors syn på tro och livsåskådning. Religionsmöten och religiös mångfald : Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 34-41. [Mer information]

Konferensbidrag

Lindgren Ödén, B. (2018). Några 80-talisters inställning till arbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 119-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)