Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Francis Jonbäck

Francis Jonbäck

Forskarpresentation

Francis Jonbäck

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jonbäck, F. & Ekstrand, T. (2023). Existential Suffering and Hopeful Theodicy in Esaias Tegnér’s Spleen. Studia Theologica, 77 (1), 62-76. 10.1080/0039338X.2022.2155243 [Mer information]
Jonbäck, F. (2023). Sceptical Agnosticism. International Journal for the Study of Skepticism, 13 (1), 31-43. 10.1163/22105700-bja10026 [Mer information]
Jonbäck, F. (2022). Hopeism. Studia Theologica, 76 (2), 172-192. 10.1080/0039338X.2021.1954084 [Mer information]
Palmqvist, C. & Jonbäck, F. (2022). On the rationality of semi-secular simultaneity : A non-doxastic interpretation of the seemingly inconsistent worldviews of some Swedish 'nones'. Religious studies. 10.1017/S0034412522000385 [Mer information]
Jonbäck, F. (2021). Default Agnosticism. Religions, 12 (1). 10.3390/rel12010054 [Mer information]
Jonbäck, F. (2021). The Sceptical Response to the Existential Problem of Systemic Suffering. Open Theology, 7 (1), 102-110. 10.1515/opth-2020-0151 [Mer information]
Søvik, A. & Jonbäck, F. (2019). Agreeing to Disagree. Theofilos, 11 (2), 194-195. [Mer information]
Jonbäck, F. (2018). Why skeptical theists are not in a scenario of Olly-style deception : A new response to the global skepticism objection. Forum Philosophicum, 23 (1), 59-67. 10.35765/forphil.2018.2301.02 [Mer information]
Jonbäck, F. (2015). How to be a very friendly atheist indeed. Forum Philosophicum, 20 (1), 65-72. 10.5840/forphil2015205 [Mer information]
Jonbäck, F. (2013). Generic Theistic Reliabilism. European Journal of Philosophy of Religion, 5 (3), 139-148. 10.24204/ejpr.v5i3.223 [Mer information]
Jonbäck, F. (2013). How to be a friendly skeptical theist. Forum Philosophicum, 17 (2), 197-210. 10.5840/forphil201217213 [Mer information]
Jonbäck, F. (2013). Logical Religous Exclusivism and Truth. Journal of Ecumenical Studies, 48 (1), 121-124. Länk [Mer information]
Jonbäck, F. (2012). An Evaluation of Skeptical Theism. Svensk teologisk kvartalskrift, 88 (1), 29-34. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Jonbäck, F. (2019). A reply to Søvik. Theofilos, 11 (1), 49-53. [Mer information]
Jonbäck, F. (2013). Local religious excluvism and truth. Journal of Ecumenical Studies, 48 (1), 121-124. [Mer information]

Böcker

Jonbäck, F., Langby, L. & Li, O. (red.) (2022). Vidgade perspektiv på lidandets problem. Stockholm: Dialogos Förlag. 382 s. [Mer information]
Jonbäck, F., Bråkenhielm, C., Knutsson Bråkenhielm, L. & Lundmark, E. (red.) (2021). Religions : Special Issue "Agnosticism". MDPI. (Religions) Länk [Mer information]
Jonbäck, F. (2020). Meningsfullt liv. Stockholm: Dialogos Förlag. 89 s. [Mer information]
Stenmark, M., Johannesson, K., Jonbäck, F. & Zackariasson, U. (red.) (2018). Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 343 s. Länk [Mer information]
Jonbäck, F. (2018). Meningslöst lidande. Stockholm: Dialogos Förlag. 87 s. [Mer information]
Jonbäck, F. (2017). The God who Seeks but Seems to Hide. Leuven: Peeters Publishers. 135 s. (Studies in Philosophical Theology 63) [Mer information]

Kapitel i böcker

Jonbäck, F. (2022). Agnosticism och lidandets problem. Vidagade perspektiv på lidandets problem. Dialogos Förlag. [Mer information]
Jonbäck, F. & Ekstrand, T. (2022). Existentiella problem med lidande. Vidgade perspektiv på lidandets problem. Dialogos Förlag. [Mer information]
Jonbäck, F. & Bråkenhielm, C. (2022). Problemet med lidande och Guds fördoldhet. Vidgade perspektiv på lidandets problem. Dialogos Förlag. [Mer information]
Jonbäck, F., Langby, L. & Li, O. (2022). Traditionella och vidgade perspektiv på lidandets problem. Vidgade perspektiv på lidandets probelm. Stockholm: Dialogos Förlag. [Mer information]
Jonbäck, F. (2021). Lidandets problem och livets mening. Förnuft och religion : Filosofiska undersökningar. Artos & Norma bokförlag. [Mer information]
Jonbäck, F. (2018). Sant och sannolikt i religionsfilosofin. Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. [Mer information]
Jonbäck, F. (2015). Lidandets problem : Ska man vidga gudsbilden eller (kanske) klandra Gud?. Att undervisa om människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner : Med utgångspunkt i kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap i Lgr11 och Gy11. Liber. [Mer information]

Konferensbidrag

Jonbäck, F. (2013). A Very Friendly Atheism Indeed. . [Mer information]
Jonbäck, F. (2013). In Defense of Skeptical Theism. . [Mer information]
Jonbäck, F. (2011). Viktigt och oviktigt med skeptisk teism. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)