Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Fredrik Jahnke

Forskarpresentation

Fredrik Jahnke

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

Fredrik Jahnke är filosofie doktor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik.

AKTUELL FORSKNING

Barn och ungas meningsskapande i relation till religion; barn, unga och identitet; religionsdidaktiska begreppsdiskussioner som safe space och religious literacy.

LÄS MER OM


Doktorsavhandling

Jahnke, F. (2021). Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever. Diss. , 2021. Huddinge: Södertörns högskola. 330 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Jahnke, F. (2023). Religious literacy: how do we recognize it when we see it, and then what? : Arguments for a reformed use of religious literacy in RE research, international knowledge transfer and teacher training programs. Educating Religious Education Teachers: perspectives of international Knowledge Transfer. Göttingen: V&R Unipress. S. 117-134. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)