Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och utbildningsledare för masterprogrammet i Religionsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

LÄS MER OM

Teologie kandidat vid Uppsala universitet 1981-02-03

Vikarierande präst, Enköping, Finska församlingen 1981 - 1988

Beväringspastor, Nylands Brigad, Ekenäs, Finland 1983-01-01 — 1983-06-03

Antagen till forskarutbildning vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet 1983-10-18

Teologie doktor i religionsfilosofi 1987-05-15

Universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet från VT 1988 till 1996-05-30

Tjänsten som medarbetare och konferensledare på Sigtunastiftelsen 1989-01-01 - 1991-06-30

Tjänsten som forskare på Svenska kyrkans forskningssekretariat 1991-07-01 - 1992-06-30

Högskolelektor vid Sköndalsinstitutet/Ersta&Sköndal högskola från ht 92 till ht 96

Universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet 1993-07-01 - 1994-12-31

Examinator på baskursen i Religionskunskap AB, block V, Uppsala universitet, Teologiska institutionen 1993-07-01 - 1994-12-31

Studierektor, ansvarig för kvalitetssäkringsprogrammet för grundutbildningen vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 1995-01- 01 - 1996-06-30

Kursansvarig (uppdragsutbildning) för etikutbildningen vid Ersta&Sköndal högskola fr. o. m. HT 1999

Universitetslektor vid Högskolan i Gävle fr o m HT 1999.

Ämnesföreträdare för religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle fr. o. m. 2002-10-01 — 2009-12-31

Avdelningschef för Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 201103-21

Docent i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle 2012-2014

Professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle 2015-

Pedagogiska meriter:

Uppsala universitets lärarutbildning för universitetslärare

Mentorsutbildning vid Uppsala universitet

Medlem av mentorskollegiet vid Uppsala universitet

Mentorn för akademiska lärare, Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Handledarutbildning vid Uppsala universitet

Handledare inom socialtjänsten

ÖVRIGA UPPDRAG

Medlem av Svenska kyrkans bekännelsearbete 1991-92

Medlem av biblioteksrådet vid Teologiska institutionen 1994-95

Ledamot av jämställdhetskommitté, Teologiska institutionen, Uppsala universitet 1993-94

Lärarrepresentant i HVS-nämnden vid Högskolan i Gävle fr o m ht 02 t.o.m. ht 2009

Medlem av the Board of Directors for The North American Paul Tillich Society 2016-2018

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)