Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och utbildningsledare för masterprogrammet i Religionsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ristiniemi, J. & Ahmadi, F. (2021). Where to and why? Children on meaning and value in a new materiality perspective. International Journal of Children's Spirituality, 26 (1-2), 44-66. 10.1080/1364436X.2020.1860913 [Mer information]
Ahmadi, F., Ristiniemi, J., Linblad, I. & Schiller, L. (2019). Perceptions of death among children in Sweden. International Journal of Children's Spirituality, 24 (4), 415-433. 10.1080/1364436X.2019.1672627 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2015). The Unity of Life and the Kingdom of God : Interdependence and Interaction between Individuals, Natures, and the Ground of Being in Paul Tillich’s Eschatology. International Yearbook for Tillich Research, 10 (1), 81-102. 10.1515/tillich-2015-0106 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2013). Tillichian pedagogy and new learning situation : Information Learning, Integral Learning and Self-Determination. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 39 (2), 15-24. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2012). Differential thinking and the possibility of faith-knowledge : Tillich and Kierkegaard between negative and positive philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 38 (3), 2-15. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2011). Differential Thinking and New Aesthetics : Potentialization, Essentialization, and Art. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 37 (2), 15-23. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2007). Ethics and expressionism : things, individuals and common concerns. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 33 (3). [Mer information]
Ristiniemi, J. (2005). Politics of the Soul in Changing Society : Paul Tillich’s Political Pathos of the 1920’s in Light of Nietzsche’s Moral Philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 31 (3), 9-15. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ristiniemi, J. (2019). Spirit/matter interaction : a non-dualistic view. Bulletin of the North American Paul Tillich Society, 45 (1), 10-15. Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2018). State Philosophy, Micro-Fascism, and New Materiality: Paul Tillich's Contribution to Recent Political Philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 44 (1), 3-10. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2016). Clashes of Justice in Finding Life : Justice in General and the Expressive Creative Justice in Modern Cinema. Bulletin : The North American Paul Tillich Society, XLII (3), 20-29. Länk [Mer information]

Böcker

Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (red.) (2021). Människan i en existentiell kultur : en antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. 228 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 11) Länk [Mer information]
Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (red.) (2018). Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. 416 s. (Religious Diversity and Education in Europe 37) [Mer information]
Ristiniemi, J. (2012). Ethics, Interaction, and Differential Thinking : Potentiality of Future in Paul Tillich's Social Ethics. Gävle: University of Gävle. 155 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 7) Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. & Sundqvist, O. (red.) (2011). The New Student as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. 188 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 6) Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2003). Wholeness and the Integral Mind : Towards Self-transcending Humanity. Gävle: University of Gävle. 205 s. (HS-institutionens skriftserie 9) [Mer information]

Kapitel i böcker

Ristiniemi, J. (2023). Identity, memory and mediation in Fyodor Dostoevsky and in Paul Tillich. Teologie, tradiție și misiuneîn învățământul teologic academic. Istorie și contemporaneitate. Iasi; Romania: Doxologia. S. 96-118. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2022). Conformity, totalitarian trends, and totalitarianism : Threaths to democracy in local/global community. International Yearbook for Tillich Research : Liminal Spaces and Ethical Challenges. Berlin: Walter de Gruyter. S. 67-92. 10.1515/9783110984729-005 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2022). Is another world possible? : Totalitarian thinking and individuality in George Orwell. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary explorations and critical enquiries. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. S. 37-55. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2022). The interaction of religion and culture as a basis for religious education in early childhood education : An integrative/integral approach. The Routledge International Handbook of the Place of Religion in Early Childhood Education and Care. London: Routledge. S. 34-46. 10.4324/9781003017783-3 [Mer information]
Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (2021). Introduktion : Människan i en existentiell kultur. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 9-26. Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2021). New Materiality, Spirituality, and Leadership. Why Tillich? Why Now?. Macon: Mercer University Press. S. 79-92. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2021). Positioner, övergångar och förvandlingar. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 130-146. Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2020). Själen, pengar och livet efter detta : Om tankevärldar hos barn. Existentiella frågor i barns och ungas liv. Malmö: Malmö universitet. S. 20-28. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2019). Life, Being, and Spirit in Paul Tillich's Differential Monism: Presupposition and Consequences. Reformation und Revolution in der Wahrnehmung Paul Tillichs. Berlin: Walter de Gruyter. S. 287-299. 10.1515/9783110668124-017 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2018). Existence and Education : A Relational and Interactional Model. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. [Mer information]
Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (2018). Introduction. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. S. 13-18. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2018). Paul Tillich om Varat och Ande. Om anden : Filosofiska perspektiv på ande och andlighet. Järna: Kosmos förlag. S. 87-110. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2017). Tidens tecken, föreståelsemönster och handlingsstrategier - filosofins ansvar för tidens skeenden. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 404-426. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2015). Från horisontell dualism till relationalitet och mångdimensionalitet : ett nytt paradigm för religionsdidaktiken?. Det postsekulära klassrummet : mot ett utvidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 167-192. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2015). Love on the Screen : Religion, Gestalt, and Emotion in Cinema. God and Popular Culture : A Behind-the-Scenes Look at the Entertainment Industry's Most Influential Figure. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. S. 157-180. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2014). Idrott, religion och kulturella trender. Zlatan Frälsaren och andra texter om idrott och religion. Farsta: Molin & Sorgenfrei. S. 79-104. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2013). Existentialism. Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer Netherlands. S. 818-825. 10.1007/978-1-4020-8265-8 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2011). The art of learning and art in learning : difference between informative and integral learning. The New Student : as a Didactic Challange. Uppsala: Swedish Science Press. S. 42-67. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2008). Democracy and the Ethical Self : Tillich and Nietzsche on Citizenship in the Modern Society. Internationales Jahrbuch für die Tillich-forschungen Bd. 3 : Tillich und Nietzsche. Münster: LIT Verlag. S. 232-. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2008). Film som expressivt medium : att vara passiv och att vara aktiv. Bogart och Betel : texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. S. 81-92. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2006). Att medvetandegöra handlingsansvar : om etikundervisningens mål och medel. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. S. 77-87. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2005). Identitet och medvetenhet. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 81-87. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2004). Människan i det hela. Helse og helhet : etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis : festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipub förlag. [Mer information]
Ristiniemi, J. (1995). Religion in a Non-Religious Age; Criticism of religion and after. Papers from the Annual Meeting of the North American Paul Tillich Society : Philadelphia, Pennsylvania, 1995. Charlottesville: University of Virginia, 1995. University of Virginia. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)