Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och utbildningsledare för masterprogrammet i Religionsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ristiniemi, J. & Ahmadi, F. (2021). Where to and why? Children on meaning and value in a new materiality perspective. International Journal of Children's Spirituality, 26 (1-2), 44-66. 10.1080/1364436X.2020.1860913 [Mer information]
Ahmadi, F., Ristiniemi, J., Linblad, I. & Schiller, L. (2019). Perceptions of death among children in Sweden. International Journal of Children's Spirituality, 24 (4), 415-433. 10.1080/1364436X.2019.1672627 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2015). The Unity of Life and the Kingdom of God : Interdependence and Interaction between Individuals, Natures, and the Ground of Being in Paul Tillich’s Eschatology. International Yearbook for Tillich Research, 10 (1), 81-102. 10.1515/tillich-2015-0106 [Mer information]
Ristiniemi, J. (2013). Tillichian pedagogy and new learning situation : Information Learning, Integral Learning and Self-Determination. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 39 (2), 15-24. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2012). Differential thinking and the possibility of faith-knowledge : Tillich and Kierkegaard between negative and positive philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 38 (3), 2-15. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2011). Differential Thinking and New Aesthetics : Potentialization, Essentialization, and Art. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 37 (2), 15-23. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2007). Ethics and expressionism : things, individuals and common concerns. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 33 (3). [Mer information]
Ristiniemi, J. (2005). Politics of the Soul in Changing Society : Paul Tillich’s Political Pathos of the 1920’s in Light of Nietzsche’s Moral Philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 31 (3), 9-15. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ristiniemi, J. (2019). Spirit/matter interaction : a non-dualistic view. Bulletin of the North American Paul Tillich Society, 45 (1), 10-15. Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2018). State Philosophy, Micro-Fascism, and New Materiality: Paul Tillich's Contribution to Recent Political Philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 44 (1), 3-10. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2016). Clashes of Justice in Finding Life : Justice in General and the Expressive Creative Justice in Modern Cinema. Bulletin : The North American Paul Tillich Society, XLII (3), 20-29. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)