Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Forskarpresentation

Jari Ristiniemi

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och utbildningsledare för masterprogrammet i Religionsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

LÄS MER OM

Undervisningen utgår från korrelationsmetoden där människors frågeställningar under olika historiska epoker i dåtid och även i nutid utgör utgångspunkten. Följande frågor diskuteras: Vilka frågor människor har ställt under olika tider? Hur har de sökt och söker svar på dessa frågor? Hur förhåller sig vetenskapens svar till livsfilosofiers och religioners svar? Hur avgör vi vad som är relevant, sant eller falskt? Undervisningen görs oftast i reflexiva grupper där deltagarna får definiera och uttrycka sina frågor. En reflexiv yta skapas där olika perspektiv på frågeställningarna kommer till uttryck. Jag har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildning inom etiska frågor inom vård och omsorg.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)