Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Olov Dahlin

Forskarpresentation

Olov Dahlin

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Intervjustudie kring skillnaden mellan digital och analog undervisning utifrån perceptionsfenomenologiskt, socialpsykologiskt och existentiellt perspektiv.

Kvalitativ följeforskning av förebyggande grön rehabiliteringsinsats för personer på gränsen till utmattning i Hofors kommun.

LÄS MER OM

Mina tidigare forskningsintressen rörde framförallt religiös och medicinsk mångfald; kulturmötesfrågor/mångkulturalism; religion/hälsa/integrativ medicin/vård.

Nuvarande forskningsintressen rör huvudsakligen huruvida den av digitaliseringen och tekniseringen förändrade socialiteten påverkar oss på ett existentiellt plan och kan vara bidragande orsak till den mentala ohälsan. Kopplat till detta är också ett intresse för djurens och naturens betydelse för oss och deras förmåga att fungera som återställare av vår hälsa. Kan den utbredda psykiska ohälsan hos unga till delar ha att göra med den ständiga uppkopplingen, en alltför abstrakt och ”ojordad” tillvaro där den mer kroppsliga och sinnliga dimensionen av livet tunnats ut?

Tidigare forskning

  • Kunskapsöversyn gällande grön rehabilitering, beställd av Hofors kommun.
  • Enkätundersökning av hur studenter ställer sig till dagens undervisningssituation.
  • Tvärvetenskapligt projekt om användandet av vätskeersättning/socker-saltlösning (Oral Rehydration Therapy) i utvecklingsländer (tillsammans med två ekonomer och en socialmedicinare).
  • Intervjustudie av en orthodox Kristen “shaman” i Hälsingland.
  • Rapport avseende förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder i Gävle. Ett projekt finansierat av Gävle Kommun och Region Gävleborg.
  • Litteratur- och filmstudie kring tradition och förändring i indisk film.
  • Omvärldsanalys av tvärvetenskaplig hälsoforskning vid svenska lärosäten.
  • Litteraturstudie av hur etniska religioner framställs i svenska läromedel.
  • Fältarbete för avhandlingen Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe.
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)