Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Olov Dahlin

Forskarpresentation

Olov Dahlin

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Intervjustudie kring skillnaden mellan digital och analog undervisning utifrån perceptionsfenomenologiskt, socialpsykologiskt och existentiellt perspektiv.

Kvalitativ följeforskning av förebyggande grön rehabiliteringsinsats för personer på gränsen till utmattning i Hofors kommun.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Dahlin, O. (1996). Andemedier, profeter och missionärer : religion och medicin bland shonafolket i Zimbabwe. Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap, 28, 33-50. [Mer information]

Böcker

Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (red.) (2021). Människan i en existentiell kultur : en antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. 228 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 11) Länk [Mer information]
Dahlin, O. (2002). Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Frankfurt am Main: Peter Lang. 295 s. (European university studies Ser. 23, Theology 748) [Mer information]

Doktorsavhandling

Dahlin, O. (2000). Zvinorwadza : being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Diss. , 2000. Uppsala: Teologiska institutionen, Univ. [distributör]. 276 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Dahlin, O. & Thalén, P. (2021). Du sköna nya digitala värld : Analoga möten och digitaliserad undervisning. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 93-112. Länk [Mer information]
Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (2021). Introduktion : Människan i en existentiell kultur. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 9-26. Länk [Mer information]
Dahlin, O. (2017). Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 193-216. [Mer information]
Dahlin, O. (2015). Andar, Karma och Nangijala : tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 71-85. [Mer information]
Dahlin, O. (2014). Att "rensa" hemsökta hus : En gammaltroendes botandeverksamhet. Helig hälsa. Stockholm: Dialogos Förlag. Länk [Mer information]
Dahlin, O. (2011). The New Student - individualized and subjectivized. The New Student as a Didactic Challenge. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 87-102. [Mer information]
Dahlin, O. (2008). Tradition och förändring i några indiska filmer. Bogart och Betel : Texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. S. 70-80. Länk [Mer information]
Dahlin, O. (2006). Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. S. 38-54. [Mer information]
Dahlin, O. (2005). Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe. Religionsmöten och religiös mångfald : Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 73-80. [Mer information]
Dahlin, O. (2003). Gracious Shumba – drömmar och helbrägdagörelse : En shonainformants livshistoria. Svensk religionshistorisk årsskrift 2003. Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning. S. 203-. [Mer information]
Dahlin, O. (2002). Kuruma: En botanderitual hos Karangafolket i Zimbabwe. Riter och ritteorier : religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser. Nora: Nya Doxa. S. 278-. [Mer information]

Rapporter

Dahlin, O. (2009). Hälsoparken Fjärran Höjder i Gävle : Sveriges mest uthålliga och integrativmedicinska hälsoanläggning : rapport avseende: förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder : ett projekt finansierat av Gävle Kommun och Region Gävleborg. Gävle: Högskolan i Gävle. 31, [87] s. Länk [Mer information]

Recensioner

Dahlin, O. (1999). Recension av : Kristine Munks bok De döda lever: Religion, tradition och kulturmöte i Sydafrika.. Temenos. [Mer information]
Dahlin, O. (1995). Recension av : Hallgren, Roland: The vital force.. Svensk religionshistorisk årsskrift. S. 127-128. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)