Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peder Thalén

Forskarpresentation

Peder Thalén

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Min forskning är främst inriktad på frågor som rör sekulära livsåskådningar:

Vilken roll har ateismen i Sverige och Europa?
Hur skall den filosofiskt beskrivas?
Hur har ateismen förändrats?
Är det möjligt att empiriskt mäta utbredningen av sekulära livsåskådningar?

Parallellt med denna forskning har jag även publicerat material som rör det religiösa och det teologiska språkets funktion samt vår bild av sekulariseringsprocessen. Även religionsdidaktiska frågor har i viss mån behandlats.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Thalén, P. (2023). Learning about What? Non-Confessional Religious Education after the Dissolution of the Binary Categories ‘Religion’ and ‘Secular’. Social Sciences, 12 (10), 573-573. 10.3390/socsci12100573 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2021). Moderniserad kristendom i läroböcker för högstadiet. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 11 (3), 51-70. Länk [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2020). Teaching Secular Worldviews in a Post-Secular Age. Religion & Education, 47 (3), 243-256. 10.1080/15507394.2020.1785811 [Mer information]
Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [Mer information]

Böcker

Thalén, P. & Franck, O. (red.) (2023). Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål med skolans undervisning om etik. Lund: Studentlitteratur AB. 189 s. [Mer information]
Franck, O. & Thalén, P. (red.) (2023). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. 246 s. 10.1007/978-3-031-23186-5 [Mer information]
Cananau, I. & Thalén, P. (red.) (2022). Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. 240 s. [Mer information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. 253 s. 10.1007/978-3-030-47503-1 [Mer information]
Franck, O. & Thalén, P. (red.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 s. [Mer information]
Serrander, U. & Thalén, P. (red.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 s. [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Thalén, P. (2007). Ateismens fall : den moderna religionskritikens kris. Skellefteå: Artos. 153 s. [Mer information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [Mer information]
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (red.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thalén, P. & Westerlund, K. (2023). Begreppen religion och livsåskådning. Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-9 och gymnasiet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 19-30. [Mer information]
Thalén, P. (2023). Intellektuell fostran - vad är det?. Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål  med skolans undervisning om etik. Studentlitteratur AB. S. 173-187. [Mer information]
Franck, O. & Thalén, P. (2023). Preface. Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. [Mer information]
Thalén, P. (2023). RE and the Complexity of the Knowledge Problem(s). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. S. 217-240. 10.1007/978-3-031-23186-5_11 [Mer information]
Thalén, P. & Cananau, I. (2022). Introduction : Populism and the Humanities. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. [Mer information]
Thalén, P. (2022). Storm i ett vattenglas? : Debatten om kreationism i media valåret 2022. Religion och vetenskap : Årsbok 2022, Föreningen lärare i religionskunskap. Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap. S. 66-79. [Mer information]
Dahlin, O. & Thalén, P. (2021). Du sköna nya digitala värld : Analoga möten och digitaliserad undervisning. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 93-112. Länk [Mer information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Introduction: Religious education and the notion of the post-secular. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. S. 1-16. 10.1007/978-3-030-47503-1_1 [Mer information]
Thalén, P. (2020). World view instead of religion?. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. S. 157-178. 10.1007/978-3-030-47503-1_9 [Mer information]
Thalén, P. (2019). En särställning för vad? : Tolkningar av kristendomen i skolornas religionskunskapsundervisning. Religionskunskapsämnet i fokus : Utmaningar och möjligheter. Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap. S. 66-81. [Mer information]
Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-194. [Mer information]
Thalén, P. (2017). Ett inkluderande språk? : Tankar om det kyrkliga språkets särart. Det kyrkliga språket i teori och praxis. Umeå: Umeå universitet. S. 9-30. [Mer information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 340-362. [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 7-16. [Mer information]
Thalén, P. (2015). Religion och vetenskap : ett nygammalt tema i religionsundervisningen i gymnasiet. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 135-149. [Mer information]
Thalén, P. (2011). Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt. Motståndets möjligheter : Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann. Skellefteå: Artos. S. 165-190. [Mer information]
Thalén, P. (2010). Religionskritik inom språkets gränser. Religionsfilosofisk introduktion : existens och samhälle. Stockholm: Verbum. S. 193-208. [Mer information]
Thalén, P. (2008). Religionsfilosofin lämnar inget som det är : om teologikritikens problem. Tankar : tillägnade Sören Stenlund. Uppsala: Filosofiska institutionen. S. 169-182. [Mer information]
Thalén, P. (2006). Religionsdidaktik i en senmodern situation. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. S. 104-116. [Mer information]
Thalén, P. (2005). Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 20-33. [Mer information]
Thalén, P. (2003). Kosmetisk teologi? : Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk. Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap. S. 81-97. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2023). Who's Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2022). Who´s Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [Mer information]

Rapporter

Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. 67 s. (IMS rapportserie 1) Länk [Mer information]

Recensioner

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. S. 7-7. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)