Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peder Thalén

Forskarpresentation

Peder Thalén

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Min forskning är främst inriktad på frågor som rör sekulära livsåskådningar:

Vilken roll har ateismen i Sverige och Europa?
Hur skall den filosofiskt beskrivas?
Hur har ateismen förändrats?
Är det möjligt att empiriskt mäta utbredningen av sekulära livsåskådningar?

Parallellt med denna forskning har jag även publicerat material som rör det religiösa och det teologiska språkets funktion samt vår bild av sekulariseringsprocessen. Även religionsdidaktiska frågor har i viss mån behandlats.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Thalén, P. (2023). Learning about What? Non-Confessional Religious Education after the Dissolution of the Binary Categories ‘Religion’ and ‘Secular’. Social Sciences, 12 (10), 573-573. 10.3390/socsci12100573 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2021). Moderniserad kristendom i läroböcker för högstadiet. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 11 (3), 51-70. Länk [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2020). Teaching Secular Worldviews in a Post-Secular Age. Religion & Education, 47 (3), 243-256. 10.1080/15507394.2020.1785811 [Mer information]
Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [Mer information]

Recensioner

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. S. 7-7. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)