Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Larsson

Stefan Larsson HIGAktuell med sin bok om Den Galne Yogin

Forskarpresentation

Stefan Larsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Songs of Freedom: A Study of the Religious Poetry of a Sixteenth Century Tibetan Female Master

Inom ramen för detta treåriga forskningsprojekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond utforskar jag den kvinnliga buddhistiska mästaren Kuntu Sangmos (1464-1549) liv och religiösa poesi.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Larsson, S. (2023). “A Female Body is fortunate" : Comparing Kun tu bzang mo’s Songs with the Songs of gTsang smyon Heruka. Revue d’Etudes Tibétaines (66), 68-93. Länk [Mer information]
Larsson, S. & Quintman, A. (2015). Opening the Eyes of Faith : Constructing Tradition in a Sixteenth-Century Catalogue of Tibetan Religious Poetry. Revue d'Etudes Tibétaines (32), 87-151. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Larsson, S. (2013). The Literary Works of gTsang smyon Heruka (1452–1507). Himalayan Discoveries, 1, 69-87. Länk [Mer information]
Larsson, S. (2000). Gendyn Tjöpel : en kontroversiell fritänkare i 1900-talets Tibet. Orientaliska Studier (103–104), 13-37. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Larsson, S. (2022). Krockar buddhismen med vetenskapen?. Forskning och framsteg (2), 64-. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Konstruktiv religionskritik och buddhism. Religion & Livsfrågor (3). [Mer information]
Larsson, S. (2009). I Tsangnyön Herukas fotspår. Buddhism-nu (3), 15-17. [Mer information]

Böcker

Larsson, S. (2018). Tsangnyön Herukas sånger : en studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi. Lund: Nordic Academic Press. 270 s. 10.21525/kriterium.10 [Mer information]
Larsson, S. (2012). Crazy for Wisdom : The Making of a Mad Yogin in Fifteenth-Century Tibet. Leiden: Brill Academic Publishers. 354 s. (Brill's Tibetan Studies Library 30) [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, S. (2009). The Birth of a Heruka : How Sangs rgyas rgyal mtshan became gTsang smyon Heruka: A Study of a Mad Yogin. Diss. , 2009. Stockholm: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. 310 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & af Edholm, K. (2021). Introduction. <em>Songs on the Road</em> : <em>Wandering Religious Poets in India, Tibet, and Japan</em>. Stockholm: Stockholm University Press. S. 1-13. [Mer information]
Larsson, S. (2021). Milarepa Sings Again : Tsangnyön Heruka’s 'Songs with Parting Instructions'. <em>Songs on the Road</em> : <em> Wandering Religious Poets in India, Tibet, and Japan</em>. Stockholm: Stockholm University Press. S. 67-92. [Mer information]
Larsson, S. (2021). Svenska buddhister och buddhisminfluerade svenskar. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 75-92. Länk [Mer information]
Larsson, S. (2019). Gtsang smyon Heruka. Brill’s Encyclopedia of Buddhism : Volume II: Lives. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 1171-1174. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Konstruktiv religionskritik och buddhism. Konstruktiv religionskritik : Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Stockholm: Sanoma utbildning. S. 49-82. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Tibet's Crazy Yogins. Brill's Encylopedia of Buddhism, Volume II : Lives. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 1239-1245. [Mer information]
Larsson, S. (2016). Prints about the Printer : Four Early Prints in Honour of the Mad Yogin of gTsang. Tibetan Printing : Comparison, Continuities, and Change. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 309-331. [Mer information]
Larsson, S. (2011). Tsangnyön Heruka’s Sixteenth-Century Renovation of the Svayambhu St­upa. <em>Light of the Valley</em> : <em>Renewing the Sacred Art and Traditions of Svayambhu</em>. Berkeley: Dharma Publishing. S. 208-230. [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, S. (2023). A Female Tibetan Mystic Sings about how to put the Buddhist Teachings into Practice. . [Mer information]
Larsson, S. (2022). Comparing Kuntu Sangmo’s songs with the Songs of Tsangnyön Heruka. . [Mer information]
Larsson, S. (2022). The Reception of Tibetan Buddhism in Sweden. . [Mer information]
Larsson, S. (2019). Mi la ras pa sings again : an examination of the songs of Gtsang smyon Heruka. 15th International Association for Tibetan Studies Seminar Paris, France, 7-13 July 2019. [Mer information]
Larsson, S. (2016). Outside of the Monastery Walls : How Buddhist Songs and Biographies were used to Promote Alternative Forms of Practice and Non-Monastic Ideals in Sixteenth-Century Tibet. . [Mer information]
Larsson, S. (2016). The Learned Monk and the Mad Yogi. . [Mer information]
Larsson, S. (2016). The Social Status of the Wandering yogi. . [Mer information]
Larsson, S. (2012). The Life and Songs of a Mad Yogin. . [Mer information]
Larsson, S. (2011). What Do the Childhood and Early Life of gTsang smyon Heruka Tell Us About His Bka’ brgyud Affiliation?. Mahāmudrā and the Bka’-brgyud Tradition : <em></em>. Halle (Saale): International Institute for Tibetan and Buddhist Studies. S. 425-452. [Mer information]
Larsson, S. (2010). The Songs of gTsang smyon Heruka. . [Mer information]
Larsson, S. (2005). The Mad Heruka from gTsang: Madness in a Buddhist Perspective. . [Mer information]

Recensioner

Larsson, S. (2018). The Holy Madmen of Tibet. University of Chicago Press. History of Religions. University of Chicago Press. S. 209-214. 10.1086/699264 [Mer information]
Larsson, S. (2018). The Life of the Madman of U. UNIV CHICAGO PRESS. History of Religions. UNIV CHICAGO PRESS. S. 209-214. [Mer information]
Larsson, S. (2017). Review of Cécile Ducher’s Building a Tradition: The Lives of Mar-pa the Translator. Cahiers d’Extrême-Asie. [Mer information]
Larsson, S. (2014). Review of 'Vision and Violence: Lama Zhang and the Politics of Charisma in Twelfth-Century Tibet' by Carl S. Yamamoto. Himalaya. S. 143-144. Länk [Mer information]
Larsson, S. (2005). Reflektioner över skolboks-buddhism : Bilder av den tibetanska buddhismen. Chakra : tidskrift för indiska religioner. S. 178-182. [Mer information]

Övrigt

Larsson, S. (2005). Tsangnjön Heruka och andra ’galningar’ i den tibetanska buddhismen. Kristianstad: (Svensk religionshistorisk årsskrift) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)