Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Larsson

Stefan Larsson HIGAktuell med sin bok om Den Galne Yogin

Forskarpresentation

Stefan Larsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Songs of Freedom: A Study of the Religious Poetry of a Sixteenth Century Tibetan Female Master

Inom ramen för detta treåriga forskningsprojekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond utforskar jag den kvinnliga buddhistiska mästaren Kuntu Sangmos (1464-1549) liv och religiösa poesi.

LÄS MER OM

Böcker

Larsson, S. (2018). Tsangnyön Herukas sånger : en studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi. Lund: Nordic Academic Press. 270 s. 10.21525/kriterium.10 [Mer information]
Larsson, S. (2012). Crazy for Wisdom : The Making of a Mad Yogin in Fifteenth-Century Tibet. Leiden: Brill Academic Publishers. 354 s. (Brill's Tibetan Studies Library 30) [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, S. (2009). The Birth of a Heruka : How Sangs rgyas rgyal mtshan became gTsang smyon Heruka: A Study of a Mad Yogin. Diss. , 2009. Stockholm: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. 310 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & af Edholm, K. (2021). Introduction. <em>Songs on the Road</em> : <em>Wandering Religious Poets in India, Tibet, and Japan</em>. Stockholm: Stockholm University Press. S. 1-13. [Mer information]
Larsson, S. (2021). Milarepa Sings Again : Tsangnyön Heruka’s 'Songs with Parting Instructions'. <em>Songs on the Road</em> : <em> Wandering Religious Poets in India, Tibet, and Japan</em>. Stockholm: Stockholm University Press. S. 67-92. [Mer information]
Larsson, S. (2021). Svenska buddhister och buddhisminfluerade svenskar. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 75-92. Länk [Mer information]
Larsson, S. (2019). Gtsang smyon Heruka. Brill’s Encyclopedia of Buddhism : Volume II: Lives. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 1171-1174. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Konstruktiv religionskritik och buddhism. Konstruktiv religionskritik : Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Stockholm: Sanoma utbildning. S. 49-82. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Tibet's Crazy Yogins. Brill's Encylopedia of Buddhism, Volume II : Lives. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 1239-1245. [Mer information]
Larsson, S. (2016). Prints about the Printer : Four Early Prints in Honour of the Mad Yogin of gTsang. Tibetan Printing : Comparison, Continuities, and Change. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 309-331. [Mer information]
Larsson, S. (2011). Tsangnyön Heruka’s Sixteenth-Century Renovation of the Svayambhu St­upa. <em>Light of the Valley</em> : <em>Renewing the Sacred Art and Traditions of Svayambhu</em>. Berkeley: Dharma Publishing. S. 208-230. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)