Gå till eugreenalliance
Sök

Böcker


Böcker

Eriksson, A., Olivestam, C. & Lindholm, S. (2011). Från kyrka till wellbeing : handbok i kyrkokunskap. Stockholm: Remus Förlag. 386 s. Länk [Mer information]
Eriksson, A., Olivestam, C., Thorzén, D. & Thorsén, H. (2004). Att läkas i livet och arbetslivet : helhetsperspektiv vid förebyggande och rehabiliterande åtgärder mot stress och utbränning. Lund: Studentlitteratur. 160 s. Länk [Mer information]
Eriksson, A., Olivestam, C. & Lindholm, S. (2002). Från kyrka till wellbeing : handbok i kyrkokunskap. Lund: Studentlitteratur. 386 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Eriksson, A. (2016). Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. , 2016. Sundsvall: Mid Sweden University. 136 s. (Mid Sweden University Doctoral Thesis 255) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Eriksson, A. (2021). Optimera dig! - Eller bli mer människa?. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 181-195. Länk [Mer information]
Eriksson, A. (2008). Baptistsamfundet i Sverige. Religion i Sverige. Stockholm: Dialogos. S. 164-166. [Mer information]
Eriksson, A. (2005). Tankar kring utbrändhet, existentiella frågor och svensk vårdkultur. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 48-55. [Mer information]
Eriksson, A. (2004). Att läkas för livet eller arbetslivet. Religion och meningsskapande i olika livssituationer : Rapporter från den första nordiska diplomkursen i religionspsykologi. Åbo: Åbo Akademi. S. 51-66. [Mer information]
Eriksson, A. (2004). Att läkas för livet eller arbetslivet : Sex svenska kvinnor om utbrändhet, existentiella frågor och rehabilitering. Religion och meningsskapande i olika livssituationer : Rapporter från den första nordiska diplomkursen i religionspsykologi. Åbo: Åbo Akademis Förlag. S. 51-66. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)