Sök

Forskarpresentation

Britt Farstad

Britt Johanne Farstad

Forskarpresentation

Britt Farstad

Universitetslektor

Forskningsämne: Svenska språket

Jag är disputerad i litteraturvetenskap med lång erfarenhet av undervisning i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. Jag arbetar som lärarutbildare i svenska vid Högskolan i Gävle. Jag arbetar också med att utveckla nätverk mellan ämnesdidaktiker, verksamma lärare och inom mina egna intresse- och forskningsområden som främst är science fictionlitteratur, vetenskapsetik, dramatik och lyrik och ämnesöverskridande projekt mellan litteratur och andra ämnen.

Jag är ämnesansvarig för de litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska kurserna på avdelningen. Mitt ansvarsområde är kursinnehåll, examinationsformer, utveckling av befintliga och nya kurser. Jag engagerar mig mycket i utveckling av samarbetsytor mellan våra ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Take the reader back to the reading: Drama on the curriculum in a teacher’s training program

Jag arbetar för närvarande med ett litteraturdidaktiskt projekt på ämneslärarprogrammet.

Populating the Future: Families and Reproduction in Fantastic Fiction

Antologi som publiceras 2022. Redaktör: Britt Farstad

Så formar Blade Runner och andra sci fi-filmer modern arkitektur

Adrian Smiths jätteskyskrapa Burj Khalifa i Dubai är världens högsta byggnad och har sin förebild i en film.
- Inspirationen kommer från palatset i Smaragdstaden i Trollkarlen från Oz, säger Britt Farstad, litteraturforskare.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Farstad, B. (2013). Framtidsvisioner och drömmen om evigt liv" - Transhumanism, kropp och teknologi. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 22 (2). Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Farstad, B. (2013). Glaspärlespelaren : Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner. Diss. , 2013. Umeå: Umeå universitet. 385 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Farstad, B. (2021). En existentiell smäll : Att se världen ur nya perspektiv. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 209-226. Länk [Mer information]
Farstad, B. (2021). Future urban environments in science fiction: Initiated thought experiments. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.98245 [Mer information]
Farstad, B. (2017). Att tala om sådant som inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 317-339. [Mer information]
Farstad, B. (2010). Science fiction-litteratur som ’vetandet om det möjliga’ och heuristisk metod: en alternativ litteraturvetenskaplig utgångspunkt. Möjliga världar - tekniken, vetenskapen och science fiction. Carlsson bokförlag. [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)