Forskarpresentation

Britt Farstad

Britt Johanne Farstad

Forskarpresentation

Britt Farstad

Universitetslektor

Forskningsämne: Svenska språket

Jag är disputerad i litteraturvetenskap med lång erfarenhet av undervisning i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. Jag arbetar som lärarutbildare i svenska vid Högskolan i Gävle. Jag arbetar också med att utveckla nätverk mellan ämnesdidaktiker, verksamma lärare och inom mina egna intresse- och forskningsområden som främst är science fictionlitteratur, vetenskapsetik, dramatik och lyrik och ämnesöverskridande projekt mellan litteratur och andra ämnen.

Jag är ämnesansvarig för de litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska kurserna på avdelningen. Mitt ansvarsområde är kursinnehåll, examinationsformer, utveckling av befintliga och nya kurser. Jag engagerar mig mycket i utveckling av samarbetsytor mellan våra ämnen.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

2019: ”Poesins legitimitet inom ämneslärarutbildningen”, Poetry in education, Göteborgs universitet 5–6 december 2019:

2018: Reproduction and Family in Fantastic Fiction vid Högskolan i Gävle, april, 19–20, 2018.

2017: Föreläsning: Fantasin till makten, Högskolan i Gävle, forskarpresentation under högskolans 40-årsfirande, 19 maj 2017.

2017: “Let us compare mythologies” om fantasylitteratur, Longyearbyen, Svalbard, januari 2017: ”Conference on ‘Folk Belief’ and ‘The Supernatural in Literature and Film’”.

2017: Inbjuden till samtal om att kommunicera forskning. Vetenskapsrådet, Stockholm, 4:e september: Hur kommunicera forskning?

2017: Science fiction och Eco Fiction: Hur kommunicera forskning? Paneldebatt om Eco Fiction, Nordiska Museet, Stockholm, 20-22 oktober 2017.

2017: (Re)produktion och familjestrukturer i science fiction, Föreläsning och paneldebatt, Kontur 2017 – science fiction och fantasykongress, Uppsala, 26–28 maj.

2015: “Consuming the Environment”, poster, Högskolan i Gävle.

2007: Lövstadbruks Kulturförening, Tredje Leufstadseminariet, föreläsning.

2006: “Imagicon”, föreläsning, Stockholm.

2005: “Litteratur, teknologi, fantasi”, föreläsning, Nordlit, Trondheim.

2005: ”Tekniken, vetenskapen och Science Fiction”, föreläsning, Linköpings universitet, .

2004: “Prospect & Retrospect”, föreläsning, Pala 2004, New York.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-05-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)