Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Christensson

Forskarpresentation

Johan Christensson

Universitetslektor

Forskningsämne: Svenska språket

E-post: johan.christensson@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Christensson, J. (2021). Resemiotized experience in classroom interaction: A student teacher’s interactional use of personal stories during teaching placement. Multimodality & Society, 1 (4), 497-516. 10.1177/26349795211059095 [Mer information]
Christensson, J. (2020). Interactional role shift as communicative project in student teachers' oral presentations. Multimodal Communication, 9 (2). 10.1515/mc-2020-0008 [Mer information]
Christensson, J. (2019). ‘This is where my inner history teacher appears’ : a methodological approach to analysing student teachers’ professional identity in interaction. Classroom Discourse, 10 (2), 168-187. 10.1080/19463014.2018.1530685 [Mer information]
Blåsjö, M. & Christensson, J. (2018). Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting. Linguistics and Education, 48, 85-95. 10.1016/j.linged.2018.05.002 [Mer information]

Doktorsavhandling

Christensson, J. (2021). Teacher Identity as Discourse : A Case Study of Students in Swedish Teacher Education. Diss. (sammanfattning), 2021. Stockholm: Department of Swedish and Multilingualism, Stockholm University. 62 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Christensson, J. (2017). Lärarstudenters multimodala identitetsproduktion. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 105-128. [Mer information]

Konferensbidrag

Christensson, J. & Sannholm, R. (2023). Hållbar utveckling i yrkeslivet: antecipatorisk diskurs. . [Mer information]
Christensson, J. & Norrthon, S. (2022). Film eller storföreläsning – vad bidrar till utbildningskvalitet?. . [Mer information]
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2021-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)