Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Lena O Magnusson

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Universitetslektor
Ämnesansvarig i ämnet bildpedagogik

Forskningsämne: Bildpedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Lena O Magnusson är filosofie doktor i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är anställd som lektor i bildpedagogik. Magnusson är projektledare för forskargruppen ECE (Early Childhood Education) samt delaktig i forskargruppen ROLE (Research On Learning Environments). Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, litteracitet, utbildningsmiljö och visuell kultur. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska [lär]processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande.

AKTUELL FORSKNING

Magnusson är involverad i ett större forskningsprojekt. Det är ett VR finansierat projekt, STEAM-undervisning i förskolan, som pågår mellan 2023-2026 och är ett samarbete mellan Gävle Högskola, Stockholms Universitet och Umeå Universitet (läs mer om projektet).

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Magnusson, L. (2023). Digital technology and the subjects of literacy and mathematics in the preschool atelier. Contemporary Issues in Early Childhood, 24 (3), 333-345. 10.1177/1463949120983485 [Mer information]
Björklund, E., Magnusson, L. & Fernström, I. (2023). Lärares perspektiv på breddat deltagande i högre utbildning: mångfald, omsorg och merarbete. Högre Utbildning, 13 (2), 58-71. 10.23865/hu.v13.4013 [Mer information]
Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [Mer information]
Magnusson, L., Forsling, K. & Walldén Hillström, K. (2023). ”Titta, jag ser dig!” – kameran som resurs för delaktighet i förskolan. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 17 (4), 53-67. 10.58714/ul.v17i4.18259 [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2023). What is the capacity of A in the contexts of STEM?. Early years, 43 (1), 123-136. 10.1080/09575146.2021.1914557 [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2022). Teaching and learning in age-homogeneous groups versus mixed-age groups in the preschool – the Swedish example. Cogent Education, 9 (1). 10.1080/2331186x.2022.2109802 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). “Look, my name! I can write” – literacy events and digital technology in the preschool atelier. Journal of Early Childhood Literacy. 10.1177/14687984211058943 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). Visual research material and diffractive readings – a relational research story. QSE. International journal of qualitative studies in education, 34 (3), 183-196. 10.1080/09518398.2020.1735564 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). ‘Wow, this is like dreaming!’ Different ways of working with visual arts and the work of artists in the preschool atelier. International Art in Early Childhood Research Journal (1). Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs : Three-year-olds and digital cameras. Australasian Journal of Early Childhood, 43 (3), 34-42. 10.23965/AJEC.43.3.04 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Jusslin, S., Bodén, L., Magnusson, L. & Østen, T. (2022). Editorial - Post-approaches to education and the arts: Putting theories to work in arts educational practices. JASED - Journal for Research in Arts and Sports Education, 6 (3), 1-10. 10.23865/jased.v6.4017 [Mer information]
Magnusson, L. & Maapalo, P. (2020). Språk og materie er uatskillelige. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 2, 32-37. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Pramling, I., Magnusson, L., Kjällander, S., Palmer, A., Eidevald, C., Williams, P., Palmér, H., Dunkels, E., Hilldén, E., Godhe, A., Petersen, P., Walan, S., Nilsen, M., Ebbelind, A., Enochsson, A., Lagergren, A., Patron, E., Norén, E., Forsling, K., Wernholm, M., Lagerlöf, P., Hvit Lindstrand, S., Holmberg, K., Danielsson, K., Caiman, C., Samuelsson, R. & Walldén Hillström, K. (2024). 27 forskare i upprop mot skärmfri förskola. Förskolan. Länk [Mer information]
Kjällander, S., Walan, S., Nilsen, M., Petersen, P., Caiman, C., Godhe, A., Ebbelind, A., Enochsson, A., Lagergren, A., Kuusisto, A., Dunkels, E., Patron, E., Norén, E., Monian, F., Palmér, A., Forsling, K., Walldén Hillström, K., Wernholm, M., Lagerlöf, P., Magnusson, L., Hvit Lindstrand, S., Holmberg, K., Danielsson, K. & Selander, S. (2023). Förskolan behöver en digitaliseringsstrategi. Svenska Dagbladet (18-jun). Länk [Mer information]

Böcker

Forsler, I., Magnusson, L. & Öhman, E. (red.) (2024). Bild och visuell kultur: undersökande bildundervisning i grundskola och fritidshem. Lund: Studentlitteratur AB. 210 s. [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 s. [Mer information]
Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 s. (ArtMonitor 64) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Forsler, I., Magnusson, L. & Öhman, E. (2024). Bild och visuell kultur – en introduktion. Bild och visuell kultur : Undersökande bildundervisning i grundskola och fritidshem. Studentlitteratur. S. 13-18. [Mer information]
Olsson Mohammad-Ali, J. & Magnusson, L. (2024). Kvalitet i förskolans undervisning. SYNTES23 : Utvecklingsartiklar från Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2023. FoU Skola, Skånes Kommuner. S. 43-58. Länk [Mer information]
Arketeg, Å. & Magnusson, L. (2024). Offentlig konst – tolkning och menings­skapande bildsamtal. Bild och visuell kultur : Undersökande bildundervisning i grundskola och fritidshem. Studentlitteratur. S. 59-76. [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2022). Children Taking Their Place in the Institutional Practice Through Their Photographic Voice. Local Childhoods in Global Times. Bristol UK/Chicago, USA: Intellect Ltd.. S. 86-102. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Analoga och digitala lekar i ateljén. Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget. S. 149-163. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential och möjlighet. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 53-70. [Mer information]
Magnusson, L. & Ivarsson, A. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och förhållningssätt med fokus på programmering. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 107-122. [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (2020). Didaktik i förskolan : - förskolans didaktik. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 189-196. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. S. 215-234. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 53-81. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 119-132. [Mer information]

Konferensbidrag

Günther-Hanssen, A., Areljung, S., Magnusson, L. & Lindqvist, A. (2024). Transdisciplinary STEAM education – opportunities for thinking, doing and being beyond the already known?. . [Mer information]
Magnusson, L., Ilje-Lien, J. & Kaihovirta, H. (2023). Re-visioning the artographer: undisciplined polyphonic voices as echoes for the future. . [Mer information]
Magnusson, L. (2022). 'The rug is my best place' – in the entangled intersection of children's and educators' views of the educational environment in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2021). Photography, time, place and space in early childhood education. . [Mer information]
Magnusson, L. (2021). STEAM, STEM and the atelier of preschool – a meta-approach. . Länk [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2020). The visual construction of childhood in Swedish preschool institutions through the photographic gaze of children. Nordic childhoods in contemporary times. [Mer information]
Magnusson, L. (2019). I rörelse med en balaklava – att dela estetiska erfarenheter i högre utbildning. . [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children's perspective. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Att utveckla seende och att göra synligt – treåringar och fotografi. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Children's perspectives, ethics and theory. . [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic consequences in young children's use of digital cameras in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic opportunities in young children´s use of digital camera. . Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Det teoretiska perspektivets potential - eller, teorierna och materialets möjlighet. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Digitalkameran som möjlighet - estetiska aspekter av små barns användande av digitalkameror i förskolan. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Estetiska tilltal och estetiskt fokus : fotografiska sam-handlingar mellan treåringar och digitalkameror. Bildlärarutbildningarnas nätverkskonferens. [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Att höra, se och synliggöra – att vara tre år och få tillgång till en fotografisk visuell röst. . Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Between the known and the unknown : What can be hidden in-between the child's and the adult's perspectives on everyday life in the Swedish preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Kameran kan titta: visuella händelser i förskolan. . [Mer information]

Rapporter

Elm, A. & Magnusson, L. (2024). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Slutrapport FOU-fonden för kommunens fastighetsfrågor. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 80 s. Länk [Mer information]
Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler : Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 46 s. Länk [Mer information]
Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58) Länk [Mer information]
Björklund, E. & Magnusson, L. (2021). Breddat deltagande i högre utbildning : Projektrapport från ett utvecklingsprojekt. Högskolan i Gävle. 21 s. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartprojekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. 48 s. Länk [Mer information]
Bäckman, K. & Magnusson, L. (2020). Undervisning i åldershomogena och åldersblandade barngrupper i förskolan. Gävle: Gävle University Press. 21 s. (FOU-rapport 50) Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-01-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)