Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Universitetslektor

Ämnesansvarig i ämnet Bildpedagogik

Forskningsämne: Bildpedagogik

Lena O Magnusson har en fil.dr i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är lektor i Bildpedagogik. Magnusson tillhör forskargrupperna ECE (Early Childhood Education) och ROLE (Research On Learning Environments). Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på fotografi, dokumentation, etik, visuell kultur och digital teknik. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande. Hennes avhandling: Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser, (2017) används som underlag för diskussioner som berör praktiskt arbete med fotografisk dokumentation och etik i förskolan. Den är också kurslitteratur i förskollärarutbildning.

AKTUELL FORSKNING

Magnusson har just nu tre pågående forskningsprojekt. Ett av dem är Digitala rörelser en praktiknära forskningsstudie där fokus ligger på förskolebarns användande av digital teknik. Syftet med studien är bland annat att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik i förskolans ateljé. Projektet beräknas vara i mål under 2021. Projektet finansieras med interna meriteringsmedel. Magnusson är också följeforskare i en mindre studie inom ramen för ett Bokstartprojekt i regionen. Fokus ligger här dels på yngre barns tillgång till litteratur och läsande och dels på deras möjlighet till inflytande i relation till läsmiljöer i förskolan. Projektet finansieras av interna och externa medel. Tillsammans med Kerstin Bäckman är Magnusson också delaktig i en pilotstudie under 2020 med fokus på undervisning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur undervisning organiseras i åldershomogena kontra åldersheterogena barngrupper i förskolan.

LÄS MER OM

Brödtext

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)