Sök

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Universitetslektor

Ämnesansvarig i ämnet Bildpedagogik

Forskningsämne: Bildpedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Lena O Magnusson är filosofie doktor i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är anställd som lektor i Bildpedagogik. Magnusson är projektledare för forskargruppen ECE (Early Childhood Education) samt delaktig i forskargruppen ROLE (Research On Learning Environments). Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, litteracitet, utbildningsmiljö och visuell kultur. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska [lär]processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande.

AKTUELL FORSKNING

Magnusson har just nu två pågående forskningsprojekt. Ett av dem är Digitala rörelser en praktiknära forskningsstudie där fokus ligger på förskolebarns användande av digital teknik. Syftet med studien är bland annat att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik i förskolans ateljé. Projektets första del pågick 2019-2021 och har finansierats med interna medel. Dess andra del fortsätter under 2022. Under hösten 2020 påbörjades ett treårigt projekt FRAFFÖR där Magnusson är en av två ansvariga forskare i en studie som görs för SKR:s räkning, här ligger fokus på implementerandet av funktionsförskolor. Studien sker inom ramen för forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer som i sin tur är del av det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

LÄS MER OM

Lena O Magnusson undervisar i ateljé - och bildpedagogik på fristående kurser, samt i estetiska kurser inom lärarprogrammen vid Akademin för utbildning och ekonomi. Hon handleder också examensarbeten inom förskollärarprogrammet och har kursansvar för ett antal kurser inom ämnet Bildpedagogik.

Läs mer om ämnet bildpedagogik.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)