Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik
Vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande
Biträdande vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Strategiskt forskningsområde Innovativt lärande - läs mer om Innovativt lärande.

Forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer (MLM) - läs mer om Morgondagens lärmiljöer.

Forskargrupp Research on Learning Environments (ROLE) - läs mer om forskargruppen ROLE.

AKTUELL FORSKNING

  • En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering Finansiär: Energimyndigheten
  • Forskningsstudie om lärmiljöer Finansiär: Kommunernas FoU-fond

LÄS MER OM

Anställning:

2018 — Professor i didaktik

2011 — 2018 Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2009 — 2010 Universitetsadjunkt i Didaktik, Uppsala Universitet
2004 — 2009 Doktorand i Didaktik Uppsala Universitet
2004 Amanuens i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1992 — 2003 Lärare år 3-7, Gävle kommun
1990 — 1992 Lärare år 4-6, Sigtuna kommun

Utbildning:

2014 Docent i Didaktik, Uppsala Universitet

2010 FD i Didaktik, Uppsala Universitet
2005 FM i Pedagogik, Högskolan i Gävle
2004 FK i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1990 Mellanstadielärarexamen, Högskolan i Gävle-Sandviken

Erhållna forskningsmedel:

2020

Projekt: En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering. Energimyndigheten (sammanlagt 3,4 MKR) samarbete med KTH och Sweco.

Projekt: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Delstudie 1 (320 TKR) Kommunernas FoU-fond samarbete med Jan Grannäs, Lena O Magnusson och Annika Elm, HiG.

2019

Projekt: Forskningsstudie om lärmiljöer – Bobergsskolan och Skapaskolan. Kommunernas FoU-fond (700 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

Projekt: CoReD - Collaborative Re-design with Schools. ERASMUS+ (sammanlagt 2,9 MKR) samarbete med Newcastle University, University of Iceland, University of Coimbre, Free University of Bozen/Bolzano, Aarhus Universitet och Jan Grannäs, HiG.

Projekt: Multifunktionshus Södra Hemlingby. Gavlefastigheter (420 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2018

Projekt: IFOUS fokuserar Bygga skola. IFOUS (sammanlagt 1,05 MKR) samarbete med Arkitekturanalys och Jan Grannäs, HiG.

2017

Nätverksbidrag: From design to practice. School environments from a Nordic Perspective. Vetenskapsrådet (Dnr 2017-00079, sammanlagt 434 TKR), samarbete med University of Iceland, Umeå Universitet, Oslo Universitet och Aarhus Universitet.

Projekt: Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Vinnova, (dnr 2017-02146, sammanlagt 5 MKR), samarbete med RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls kommun och Jan Grannäs, HiG.

2015

Rektors strategiska medel (medsökande) för pilotstudie, Högskolan i Gävle (554 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2013

Planeringsbidrag: för forskningsprojekt i didaktik, Grants Office, Högskolan i Gävle (50 TKR), samarbete med Jan Grannäs och Silvia Edling, HiG.

Rektors forskningsmedel (medsökande), inbjudan av gästforskare Silvia Edling (625 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2012

Projekt: Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 120292, 2,1 MKR) samarbete med Göran Fransson och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

2011
Projekt (ledare): Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 110145, 2 MKR) samarbete med Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

Projekt: "Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Finansiär: Vetenskapsrådet (dnr 721-2011-5993, sammanlagt 4,5 MKR), samarbete med Göran Fransson, Högskolan i Gävle och fyra forskare från Linnéuniversitetet.

2010
Utbildningsvetenskapliga fakultetens forum för Ämnesdidaktik:
Planeringsbidrag ht -10: Att krocka med genus i lärarutbildningen (med Silvia Edling och Karin Hjälmeskog).

Uppdrag:

Inbjuden talare/presentation:

2020

- Nationellt skolchefsnätverk, 2 november

- Morgondagens lärmiljöer, Ministerbesök, HiG, 28 oktober

- Kunskapssamtal, Handledarutbildning, Åbo akademi[1]

- Framtidsspaning, Skolhusgruppen, Stockholm, 18 maj

2019

- RucX Summit 2019, Gävle konserthus, 29 november

- Skolhusgruppen, Stockholm, 27 november

- Innovationsdag, SKL, Gävle Innovation Hub, 4 oktober

- Gavlefastigheters entreprenörs- och konsultkväll, 15 maj

- Handledarseminarium, Helsingfors universitet, 9 maj

- Ecological approaches to researching educational environments. Learning Environments Public Forum, Melbourne, Australien, 16 april

- Framtidens skol- och förskolemiljöer, Stockholm, 26 mars samt 14 oktober

2018

- Transitions18 conference, Köpenhamn, 16 oktober

2017

- Skolforum, Stockholm, 31 oktober (UR samt Lärarnas Yrkesetiska Råd)

- SPSM, Lycksele, 15 augusti

- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 7 april

- Ljusdals kommun, Ljusdal, 23 februari

2016

- Högskolan i Dalarna, högre seminariet i Utbildningsvetenskap, 26 oktober

- Bok- och Biblioteksmässan (UR, Liber samt HiG), Göteborg, 21-22 september

- Intervju, Lärlabbet student (UR), sänt hösten -16, samt på UR play

- Högskolan Kristianstad, högre seminariet, 1 juni

- Unga Klara/Folkteatern Gävleborg/UR: Gävle, 27 april, Stockholm, 28 april

- Södertörns högskola, Lärarutbildningens högre seminarium, Huddinge, 26 april

- Classroom Management SIG Business Meeting, AERA: Washington D.C., 9 april

- AFA Försäkring, Regionala dagar: Växjö, 3 mars, Örebro, 21 april, Östersund, 21 april, Stockholm, 17 maj

- HiG-seniorerna, 9 februari

2015

- AFA Försäkring, Regionala dagar: Borlänge, 23 september, Umeå, 15 oktober; Malmö, 10 november, Göteborg, 1 december

- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 8 oktober

- Bok- och biblioteksmässan (AFA), Göteborg, 24 september

- Utbildningsministerns dialogmöte, Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola, Gävle, 18 september

- Gävle kommun, utbildningsdagar, 13-14 augusti

- Kollegial handledning och synligt lärande, konferens, Stockholm, 5 maj

- En bok, en författare. Intervju om boken Lyhörda lärare. UR-program (sänt i Kunskapskanalen, 9 mars, samt på SVT Play)[2]

- Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 13 mars

2014

- Lärarförbundet Karlstad, 14 oktober

- Lärarförbundet Jönköping, 8 oktober

- Tammerfors Universitet, högre seminariet, 16 september

- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 9 maj

- Örebro universitet, högre seminariet, 3 mars

- BRIS-seminarium, Stockholm, 11 februari

- HiG-seniorerna, Gävle, 4 februari

2013

- Regionalt utvecklingscentrum, X-län, 28 oktober

- Linköpings universitet, Kollegium för skolforskning, 23 oktober

- Lärarmötet: Tema relationer. Inspelad intervju, Lärarförbundet, september[3]

2012

- Södertörns högskola, högre seminariet, Huddinge, 5 mars

2011

- Lärardagarna 2011, Stockholm, 21 juni[4]

- Göteborgs Universitet, IDPP, högre seminariet, 19 maj

- Rikskonferens, IV/Introduktionsprogrammen, Eskilstuna, 4 maj

- Rikskonferens, Aktuell forskning för skolan, Stockholm, 8 feb

- Arbetskonferens, Lärarnas yrkesetiska råd, 2 feb

2010

- Linnéuniversitetet, Kalmar, högre seminariet, 18 nov

- Linnéuniversitetet, Kalmar, föreläsning för lärarutbildare, 18 nov

- Skolforum, Nationell mässa för lärare, Stockholm, 1 nov

- Mälardalens Högskola, Eskilstuna, högre seminariet, 20 september

- Högskolan i Kristianstad, högre seminariet, 17 september

- Institutionen för Didaktik, Uppsala Universitet, 21 juni

- Regionalt Utvecklings Centrum, Uppsala Universitet, En dag om Lärarutbildningen, 2 juni

Reviewuppdrag:

2021

- Teaching and Teacher Education

2020

- Teaching and Teacher Education

- European Educational Research Journal

2019

- Teaching and Teacher Education

- Springer (edited book)

- Pedagogisk forskning i Sverige

- Journal of Curriculum Studies

- AERA Annual Meeting 2020

2018

- ISATT conference 2019

- ISATT book: Teaching Search and Research

- Teaching and Teacher Education

- Nordic Studies in Education

- AERA Annual Meeting 2019

2017

- ISATT conference 2017

2016

- Educational Theory

- Teaching and Teacher Education

- AERA Annual Meeting 2017

2015

- Teaching and Teacher Education

- AERA Annual Meeting 2016

2014

- AERA Annual Meeting 2015

2013

- Teaching and Teacher Education

- Journal of Educational Change

2012

- Teaching and Teacher Education

- AERA Annual Meeting 2013

2011

- Journal of Curriculum Studies

- Nordic Studies in Education

- AERA Annual Meeting 2012

2010

- Journal of Curriculum Studies

2009

- Nordisk Pedagogik

Externa expertuppdrag:

2021

- Netherlands Initiative for Education Research (review research proposal)

2019-

- Redaktionsmedlem, Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

2018

- Internationell referensperson, projektet Early career teachers’ professional agency across four European countries, Academy of Finland.

- University of Iceland (promotion case).

- Medlem i Editorial Board, International Journal of Curriculum and Social Justice.

2016

- Israel Science Foundation (review research proposal).

2014

- Medlem i Advisory Board, OSU-project, Participatory planning project to support the sustainable development of both learning environment and culture of the Teacher Training School of University of Tampere. Tammerfors Universitet, Research director: Tiina Soini.

2013

- Ordförande i Nomination Committee, SIG (Special Interest Group) Lives of Teachers, AERA.

Interna uppdrag:

2021

- Vetenskaplig ledare, bitr. Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, HiG.

- Programledare, bitr. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer, HiG.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2020

- Vetenskaplig ledare, bitr. Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, HiG.

- Programledare, bitr. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer, HiG.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2019

- Medlem i projektgrupp, Granskning av grundlärarprogrammet, HiG.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2018

- Medlem i projektgrupp, Forskarutbildningsrättsansökan i pedagogiskt arbete.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

- Medlem i projektgrupp, Revidering av Högskolans anställningsordning.

- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

- Remisshandläggare, Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17.

2017

- Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2016

- Representant för didaktikämnet, Granskningsgrupp för antagning av fyra doktorander i Utbildningsvetenskap.

- Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2015

- Representant för akademin, arbetsgrupp, samverkan med Gävle kommun.

- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2014

- Projektledare, Utvecklingsprojekt: Utveckling av tredje forskningsprofil med bas i pedagogik/didaktik, HiG.

- Representant för akademin, ledamot i anställningsnämnden, HiG.

2013

- Medlem i gruppen för examensrättsansökan, Masterprogram i forskningsbaserad pedagogisk utveckling, HiG.

2011

- Medlem i gruppen för examensrättsansökan lärarutbildning för Grundlärare 4-6, HiG.

2010

- Medlem i referensgrupper, examensrättsansökan lärarprogram, Utb.vet. kärnan, samt Ledarskap, Uppsala Universitet.

2009

- Representant för institutionen, Nätverk för utbildningsledning, UU.

  • - Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2008

- Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2004–2008

- Doktorandrepr. i Utbildningsvetenskapliga fakultetens Rekryteringsgrupp UU.

[1] Länkar Första delen; https://youtu.be/kbzfm9j2XMA Andra delen; https://youtu.be/WiV84xHSoUQ

[2] http://www.ur.se/Produkter/187680-En-bok-en-forfattare-Lyhorda-larare

[3] http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/004EB8D8?OpenDocument

[4] http://www.lararforbundet.se/web/utbildning/larardagar.nsf/doc/239E2115D03B1020C1257856004D8592?opendocument

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2021-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)