Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik
Vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande
Biträdande vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Strategiskt forskningsområde Innovativt lärande - läs mer om Innovativt lärande.

Forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer (MLM) - läs mer om Morgondagens lärmiljöer.

Forskargrupp Research on Learning Environments (ROLE) - läs mer om forskargruppen ROLE.

AKTUELL FORSKNING

  • En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering Finansiär: Energimyndigheten
  • Forskningsstudie om lärmiljöer Finansiär: Kommunernas FoU-fond

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-zone flexible learning environment - introducing an analytical model. Pedagogy, Culture & Society, 30 (2), 243-259. 10.1080/14681366.2020.1797859 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Designing and building robust innovative learning environments. Buildings, 11 (8). 10.3390/buildings11080345 [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2021). Weathering the perfect policy storm: a case study of municipal responses to educational reform surges in Sweden. Pedagogy, Culture & Society, 29 (2), 281-297. 10.1080/14681366.2020.1732448 [Mer information]
Frelin, A. (2020). Utbildningens mellanrum. Utbildning och Demokrati, 29 (2), 63-80. Länk [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]
Rytivaara, A. & Frelin, A. (2017). Committed to trouble : Learning from teachers’ stories of challenging yet rewarding teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 68, 12-20. 10.1016/j.tate.2017.08.004 [Mer information]
Frelin, A. (2017). Enacting democratic relations in everyday teaching : comparing teachers’ practices from preschool to high school. Citizenship Teaching and Learning, 12 (3), 341-353. 10.1386/ctl.12.3.341_1 [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2017). Four components that sustain teachers’ commitment to students : a relational and temporal model. Reflective Practice, 18 (5), 641-654. 10.1080/14623943.2017.1307722 [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Highlighting educational support professionals’ indirect contributions to the educational environment. Nordic Studies in Education, 37 (3-4), 217-230. 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-07 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Skolans mellanrum : Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer. Pedagogisk forskning i Sverige, 22 (3-4), 198-214. [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Spaces of student support : comparing educational environments from two time periods. Improving Schools, 20 (2), 127-142. 10.1177/1365480216688547 [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: what makes them tick? : A study of sustained commitment. Teachers and Teaching : theory and practice, 22 (8), 896-912. 10.1080/13540602.2016.1201469 [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2016). Sensing as an ethical dimension of teacher professionality. Journal of Moral Education, 45 (1), 46-58. 10.1080/03057240.2015.1127801 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Direct and indirect educational relationships : Developing a typology for the contribution of different categories of school staff in relation to students’ educational experiences. Improving Schools, 18 (1), 56-68. 10.1177/1365480214562124 [Mer information]
Frelin, A. (2015). Relational underpinnings and professionality : A case study of a teacher’s practices involving students with experiences of school failure. School Psychology International, 36 (6), 589-604. 10.1177/0143034315607412 [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2014). Evidence is not enough for developing democratic values : on the role of theory in teacher education. Citizenship, Social and Economics Education, 13 (3), 148-155. 10.2304/csee.2014.13.3.148 [Mer information]
Frelin, A. (2014). Professionally present : highlighting the temporal aspect of teachers' professional judgment. Teacher Development, 18 (2), 264-273. 10.1080/13664530.2014.900517 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Studying relational spaces in secondary school : applying a spatial framework for the study of borderlands and relational work in school improvement processes. Improving Schools, 17 (2), 135-147. 10.1177/1365480214534540 [Mer information]
Frelin, A. (2013). Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet?. Utbildning och Demokrati, 22 (1), 7-27. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2013). Doing good? : Interpreting teachers’ given and felt responsibilities for pupils’ well-being in an age of measurement. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (4), 419-432. 10.1080/13540602.2013.770234 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2013). The production of present and absent presences in education. Journal of Pedagogy, 4 (2), 139-161. 10.2478/jped-2013-0008 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2010). Negotiations left behind : in-between spaces of teacher-student negotiation and their significance for education. Journal of Curriculum Studies, 42 (3), 353-369. 10.1080/00220272.2010.485650 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Frelin, A., Grannäs, J. & Rönnlund, M. (2021). Transitions in Nordic school environments – an introduction. Education Inquiry, 12 (3), 217-224. 10.1080/20004508.2021.1947625 [Mer information]
Frelin, A., Gershon, W. & Grannäs, J. (2014). Marknadsstyrning skapar oönskade elever. Pedagogiska Magasinet, 2. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2012). Var går gränsen för lärares ansvar?. Pedagogiska Magasinet (4). [Mer information]
Frelin, A. (2011). Auktoritet är inte att peka med hela handen. Pedagogiska Magasinet (1), 16-20. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Trygga möten i skolans mellanrum. Elevhälsa (3). [Mer information]

Böcker

Frelin, A. (2013). Exploring Relational Professionalism in Schools. Rotterdam: Sense Publishers. 146 s. (Studies in Professional Life and Work 8) [Mer information]
Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare : Professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Stockholm: Liber. 160 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Frelin, A. (2010). Teachers' Relational Practices and Professionality. Diss. , 2010. Uppsala: Institutionen för didaktik. 243 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Students’ Digital Photo Stories about School Spaces for Safety and Learning. Pedagogy - Challenges, Recent Advances, New Perspectives, and Applications [Working Title]. InTech. 10.5772/intechopen.101195 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Frelin, A. & Wistrand, A. (2018). Professionalitet under press : Lärares arbete bland restträsk, pappersfloder och medkänslomalströmmar. Läraren och yrkesetiken. Lund: Studentlitteratur AB. S. 106-124. [Mer information]
Frelin, A. (2016). Curriculum, Didaktik, and Professional Teaching : Conceptual Contributions from the Intersections of Curriculum Studies in an Age of «Crisis» in Education. Curriculum : Decanonizing the Field. New York: Peter Lang Publishing Group. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education. International Teacher Education : Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. S. 305-328. 10.1108/S1479-368720150000025013 [Mer information]
Nordänger, U., Lindkvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A. (2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 149-159. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2014). Att bygga undervisningsrelationer i gymnasieskolans introduktionsprogram. Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund. S. 91-106. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2014). Classroom Management in the Corridor : Teacher-Student Negotiations of an Educational Authority Relationship Outside of the Classroom Context. Breaking the Mold of Classroom Management : What Educators Should Know and Do to Enable Student Success. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. S. 35-41. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Navigating middle ground : a spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. Interpersonal Relationships in Education : From Theory to Practice. Rotterdam: Sense Publishers. S. 57-70. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2012). Auktoritet är inte att peka med hela handen. Uppdrag lärare : En antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Stockholm: Lärarförbundets förlag. S. 39-46. [Mer information]
Frelin, A. (2008). Professionell närhet och distans : En dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv. Läraren i blickpunkten : Olika perspektiv på lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundets förlag. [Mer information]

Konferensbidrag

Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & van de Meulebrouck, T. (2023). Evaluation of a School Building Program using Pedagogical Walk-throughs. . [Mer information]
Frelin, A., Grannäs, J. & Mörck Riekki, W. (2023). Innovative learning environments as a place for examination of the concept of team teaching. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Secondary School Teachers' Perceptions of Affordances in a Planned Multizone Flexible Learning Environment. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Secondary School Teachers’ Virtual 3D Pre-occupancy Evaluation of a Flexible Learning Environment. . [Mer information]
Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2019). Digital surveillance of students in educational spaces. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Policy enactment in an era of transition from compensation to competition. . [Mer information]
Frelin, A., de Laval, S. & Grannäs, J. (2019). Practice oriented multidisciplinary post occupancy evaluation as a tool for planning and remodeling of school facilities. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Teachers’ pedagogical conceptions of a planned activity based learning environment. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2018). Changing school environments through the eyes of the students. AERA abstract repository. [Mer information]
Frelin, A. & Quiles-Fernández, E. (2018). Professional border territories : A cross-country understanding of social educators and pedagogues in the school landscape. . [Mer information]
Frelin, A. & Alterator, S. (2018). Professional border territory negotiations between teachers and social pedagogues – a case study. NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges : Abstracts. S. 424-. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Changing school environments through the eyes of the students. . [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Exploring a conceptual framework to understand how principals balance the partly contradictory tasks of evaluating and supporting newly qualified teachers. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Exploring the Support Function ”School Host” as Equalizer of Educational Opportunity in the School Environment. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Professional territories in open learning environments : – examining collaborations between teachers and social pedagogues. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Task Perception Taking Place : Comparing Student Welfare Officers in Differing School Environments using Spatial Perspectives. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). The role of dataveillance software in school leaders’ surveillance of teachers. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2016). Compensatory conditions in the corridor : comparing staff work in (secondary) schools designed in two different time periods. . [Mer information]
Rytivaara, A. & Frelin, A. (2016). Finding the reward in the challenge : Teachers' stories of balancing difficult relationships with students. . Länk [Mer information]
Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences : The use of informal and interpersonal sources of information for assessment. 2016 annual meeting of the American Educational Research Association. [Mer information]
Frelin, A., Grannäs, J. & Fransson, G. (2016). Relational Dimensions of Policy Enactment : Principals' Experiences of Relations With Newly Qualified Teachers During the Teacher Registration Reform. . Länk [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2016). Relationell pedagogik i korridoren? : ett rumsligt och relationellt perspektiv på skolans relationsarbete. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2016). The production of “An equal school with high quality” : Municipal responses to reforms aimed at excellence and equity. NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : Book of Abstracts. S. 60-61. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2015). Before learning : exploring the foundation of an educational relationship. . [Mer information]
Frelin, A. (2015). Challenging classroom situations : How teachers sustain their commitment to students against the odds. EARLI 2015 : Book of Abstracts. Länk [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2015). Education Support Professionals and the atomistic logics of school governance. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Highlighting indirect functions : implications of using an ecological understanding for exploring safe educational environments. Abstract book. S. 10-10. Länk [Mer information]
Frelin, A. & Rytivaara, A. (2015). Learning from challenges : teachers’ stories of turnaround in relationships with students. . Länk [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting social justice in Swedish Teacher Education. . [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly Qualified Teachers During a Teacher Registration Reform. . S. 1076-. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Teacher Professionality and Sensing : Engaging in Dialogue About Professionality and Ethics Without a Foundation. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Using a Spatial Perspective to Explore the Creation of Safe School Environments. . [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Exploring a conceptual framework for research on Induction and Mentoring : Combining Policy enactment, task perception, and agency. AERA conference, digital database. [Mer information]
Frelin, A. (2014). Exploring challenging teacher-student relationships in teachers’ lives and how these may elicit commitment. AARE Conference Proceedings 2014. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2014). Fostering democratic relations : Comparing teacher practices from preschool to high school. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2014). In the face of Neo-Liberalism : Public educators and resources for defending a democratic discourse. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2014). Moral education and the desire to counteract violence : A theoretical discussion about moral reasoning and teacher professionality. . [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2014). Teacher-student relationships matter : relational dimensions of teacher commitment to students. Teachers matter - but how?. [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2014). Using a spatial perspective for analyzing teachers’ task perception in the educational environment. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2013). Concerns and Student Back-up in the Common Areas in School : The Significance of the Borderlands. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2013). Direct and Indirect Educational Relationships : the Varying Significance of Content in School Relationships. . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Highly Committed Teachers: What Makes Them Tick? : A Study of Sustained Commitment from a Longitudinal Perspective. . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Professional (Non-)Commitment? : Dilemmas in Teachers’ Task Perception in Relation to Documentation. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2013). Results and accountability : Marginalization of the educational interpersonal space. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2013). Spaces of Surveillance. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2013). Student teachers need more than evidence : Arguments for the place of theory in the Teacher Education curriculum. . [Mer information]
Frelin, A. (2013). Teacher Educators’ Teaching of Professional Judgment – Grounds for Discussion. . [Mer information]
Frelin, A., Mbugua, T. & Rice, J. (2012). Awareness, Appreciation and Attitude change : Teaching Global Citizenship and Intercultural Competence. . [Mer information]
Frelin, A. (2012). (De-)Professionalized? : Complexities of the Teaching Profession in Times of Globalized Educational Reform. . [Mer information]
Frelin, A., Nordänger, U., Lindqvist, P. & Fransson, G. (2012). Lessons learned – changing times : 87 former teacher graduates on their careers during 15 years. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2012). Navigating Middle Ground : A Spatial Perspective on the Borderlands of Teacher-Student Relationships in Secondary School. . [Mer information]
Frelin, A. (2012). Teachers’ situated professional judgment in an age of standards and measurement. . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2012). “You’re never finished” : Teachers on commitment, professional struggle and positioning during 15 years of change. . [Mer information]
Frelin, A. & Edling, S. (2011). Do I make your life better? : Exploring Different Forms of Teachers’ Moral Responsibility. . [Mer information]
Frelin, A. & Edling, S. (2011). Do I make your life better? : Exploring implications for the scope of teacher responsibility. . [Mer information]
Edling, S., Frelin, A. & Hjälmeskog, K. (2011). Grappling with gender : Studying gender as educational content in teacher education. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2011). Questioning the modern conception of time : The politics of complexity reduction in education. . [Mer information]
Frelin, A. (2011). Reclaiming teachers' professional judgment in an age of accountability. . [Mer information]
Frelin, A. (2010). Classroom Management in the Corridor? : Teacher-Student Negotiations of Educational Authority Relationships Outside of the Classroom Setting. . [Mer information]
Frelin, A. (2010). Classroom Relationship Management : “Maria’s MENSA-club” – Counteracting Oppressive Student Relationships Through Innovative Means. . [Mer information]
Frelin, A. (2010). Classroom Relationship Management : Teacher-Student Negotiations of Educational Authority Relationships Outside of the Classroom Setting. . [Mer information]
Frelin, A. (2010). Den relationella dimensionen av lärares arbete och professionalitet : i spänningsfältet mellan villkor och övertygelse. . [Mer information]
Frelin, A. (2010). Practical arguments – a way of studying teachers’ practice in relation to content. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2010). Present vs Absent Presence : Visualizing Uncounted Occurrences In Education. The Nordic Educational Research Association (NERA). [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2009). Visualizing the Neglected In-between Spaces of Teacher-Student Negotiation and Their Significance for Education. . [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2008). Possibilities for a Negotiated Curriculum Space?. Nordic Educational Research Association. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2007). Giving voice to silenced professional concern in teaching. Past, Present, Future : From Women's Studies to Post-Gender Research. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2007). Relational concern and teacher intentions : An empirical example. . [Mer information]
Frelin, A. (2006). Conscious and Unconscious Forces in Democratic Relationships : Implications for the Range of Teacher Responsibility. . [Mer information]
Frelin, A. (2006). Professionality in a wide sense : In search of concepts open to complexity and ambiguity in teaching. . [Mer information]

Rapporter

Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Nya Lärmiljöer : Från vision till pedagogik i två innovativa skolor. Stockholm: (Sveriges Kommuner och Regioner) Länk [Mer information]
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer : Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press. 117 s. (FOU-rapport 57) Länk [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2021). Pilotstudie Södra Hemlingby : Multifunktionshus – samlokalisering av förskola, grundskola och vård- och omsorgsboende. (Rapport från forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer) Länk [Mer information]
de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: 67 s. (Ifous rapportserie 2019:2) Länk [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 s. (FOU-rapport 45) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)