Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik
Vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande
Biträdande vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Strategiskt forskningsområde Innovativt lärande - läs mer om Innovativt lärande.

Forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer (MLM) - läs mer om Morgondagens lärmiljöer.

Forskargrupp Research on Learning Environments (ROLE) - läs mer om forskargruppen ROLE.

AKTUELL FORSKNING

  • En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering Finansiär: Energimyndigheten
  • Forskningsstudie om lärmiljöer Finansiär: Kommunernas FoU-fond

LÄS MER OM

Böcker

Frelin, A. (2013). Exploring Relational Professionalism in Schools. Rotterdam: Sense Publishers. 146 s. (Studies in Professional Life and Work 8) [Mer information]
Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare : Professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Stockholm: Liber. 160 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Frelin, A. (2010). Teachers' Relational Practices and Professionality. Diss. , 2010. Uppsala: Institutionen för didaktik. 243 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Students’ Digital Photo Stories about School Spaces for Safety and Learning. Pedagogy - Challenges, Recent Advances, New Perspectives, and Applications [Working Title]. InTech. 10.5772/intechopen.101195 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Frelin, A. & Wistrand, A. (2018). Professionalitet under press : Lärares arbete bland restträsk, pappersfloder och medkänslomalströmmar. Läraren och yrkesetiken. Lund: Studentlitteratur AB. S. 106-124. [Mer information]
Frelin, A. (2016). Curriculum, Didaktik, and Professional Teaching : Conceptual Contributions from the Intersections of Curriculum Studies in an Age of «Crisis» in Education. Curriculum : Decanonizing the Field. New York: Peter Lang Publishing Group. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education. International Teacher Education : Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. S. 305-328. 10.1108/S1479-368720150000025013 [Mer information]
Nordänger, U., Lindkvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A. (2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 149-159. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2014). Att bygga undervisningsrelationer i gymnasieskolans introduktionsprogram. Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund. S. 91-106. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2014). Classroom Management in the Corridor : Teacher-Student Negotiations of an Educational Authority Relationship Outside of the Classroom Context. Breaking the Mold of Classroom Management : What Educators Should Know and Do to Enable Student Success. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. S. 35-41. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Navigating middle ground : a spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. Interpersonal Relationships in Education : From Theory to Practice. Rotterdam: Sense Publishers. S. 57-70. Länk [Mer information]
Frelin, A. (2012). Auktoritet är inte att peka med hela handen. Uppdrag lärare : En antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Stockholm: Lärarförbundets förlag. S. 39-46. [Mer information]
Frelin, A. (2008). Professionell närhet och distans : En dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv. Läraren i blickpunkten : Olika perspektiv på lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundets förlag. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)