Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annika Elm

Annika Elm.

Forskarpresentation

Annika Elm

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Almstedt Jansson, M., Fransson, G., Masoumi, D., Elm, A., Toratti-Lindgren, M. & Björkman, A. (2022). Medication dosage calculation among nursing students : does digital technology make a difference? A literature review.. BMC Nursing, 21 (1). 10.1186/s12912-022-00904-3 [Mer information]
Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The research circle - a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development. European Journal of Teacher Education, 42 (5), 621-633. 10.1080/02619768.2019.1652899 [Mer information]
Nilsson, P. & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28 (5), 406-424. 10.1080/1046560X.2017.1347980 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Morberg, Å., Löfmark, A., Elm Fristorp, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]

Böcker

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 s. [Mer information]
Elm, A. & Morberg, Å. (red.) (2019). Proceedings of the 43rd Annual ATEE Conference 2018 A Future for All - Teaching for a Sustainable Society. Bryssel: Association of Teacher Education in Europe, ATEE. [Mer information]
Elm, A. & Johansson, I. (red.) (2015). Professionellt lärande i förskolan - med utgångspunkt i hållbar utveckling. Stockholm: Liber. [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap. Diss. , 2012. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 312 s. (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 11) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (2020). Didaktik i förskolan : - förskolans didaktik. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 189-196. [Mer information]
Elm, A. (2017). "Det är något i luften!" - barns meningsskapande om luft. Didaktik i omvandlingens tid : Text, representation och design. Stockholm: Liber. S. 105-113. [Mer information]
Elm, A. (2016). Tecken på lärande - att fånga barns meningsskapande inom naturvetenskap. Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 171-184. [Mer information]
Björklund, E. & Elm Fristorp, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 7-21. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J. & Elm, A. (2022). The enactment of preschool curriculum in municipal quality work. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). Developing TPACK awareness in Teacher Education. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). (Re)imaging Teacher Education to Enable the Development of Innovative Teachers: International Perspectives and Insights. . [Mer information]
Liljestrand, J., Elm, A., Johansson, U. & Mårtensson, K. (2019). Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers’ Design for Learning Physics in Early Childhood Science Education. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers´ Professional Development : Teachers and Researchers in Collaboration. ECER 2019 : Abstracts. [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Persson, A. (2011). Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Making meaning in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Meaning making in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2009). Attention, please!. Human Rights and Citizenship Education. London: London Metropolitan University. [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2007). Interaction in pre-school science education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2007). Tattoo. The Analytic Transcription Tool. Citizenship Education in Society : Proceedings of the Ninth Conference of the Children's identity and Citizenship in Europe. London: London Metropolitan University. [Mer information]
West, T., Johansson, B. & Elm Fristorp, A. (2006). Videoanalyzer. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2006). Young Children´s Concerns for the Future. Citizenship Education: Europe and the world : proceedings of the eighth conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. London: CiCe. [Mer information]

Licentiatavhandling

Elm Fristorp, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. Lic.-avh. , 2008. Stockholm: Stockholms universitet. 103 s. Länk [Mer information]

Rapporter

Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler : Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 46 s. Länk [Mer information]
Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58) Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Johansson, I. (2013). Hållbar utveckling i förskolan : Förskollärares professionella utveckling inom hållbar utveckling, energi och klimatfrågor. Gävle: Högskolan i Gävle. (FOU-rapport 40) Länk [Mer information]
Rami, J., Lalor, J., Berg, W., Lorencovic, J., Lorencovicova, E., Concha, M. & Elm Fristorp, A. (2006). Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 1. London: CiCe Institute for Policy Studies in Education. 19 s. (CiCe Guidelines on the Design of Higher Education Courses 5) Länk [Mer information]
Rami, J., Lalor, J., Berg, W., Lorencovic, J., Lorencovicova, E., Maiztegui, C. & Elm Fristorp, A. (2006). Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 2. London: CiCe Institute for Policy Studies in Education. 21 s. (CiCe Guidelines on the Design of Higher Education Courses 6) Länk [Mer information]
Danciu, M., Clarke, M. & Elm Fristorp, A. (2005). Citizenship Education in First Cycle : undergraduate Teacher Education Courses. London: CiCe Thematic Network Project. 15 s. (CiCe Guidelines on the Design of Higher Education Courses 1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)