Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annika Elm

Annika Elm.

Forskarpresentation

Annika Elm

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elm, A., Stake-Nilsson, K., Björkman, A. & Sjöberg, J. (2023). Academic teachers’ experiences of technology enhanced learning (TEL) in higher education – A Swedish case. Cogent Education, 10 (2). 10.1080/2331186x.2023.2237329 [Mer information]
Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Almstedt Jansson, M., Fransson, G., Masoumi, D., Elm, A., Toratti-Lindgren, M. & Björkman, A. (2022). Medication dosage calculation among nursing students : does digital technology make a difference? A literature review.. BMC Nursing, 21 (1). 10.1186/s12912-022-00904-3 [Mer information]
Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The research circle - a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development. European Journal of Teacher Education, 42 (5), 621-633. 10.1080/02619768.2019.1652899 [Mer information]
Nilsson, P. & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28 (5), 406-424. 10.1080/1046560X.2017.1347980 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Morberg, Å., Löfmark, A., Elm Fristorp, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)