Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annika Elm

Annika Elm.

Forskarpresentation

Annika Elm

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 s. [Mer information]
Elm, A. & Morberg, Å. (red.) (2019). Proceedings of the 43rd Annual ATEE Conference 2018 A Future for All - Teaching for a Sustainable Society. Bryssel: Association of Teacher Education in Europe, ATEE. [Mer information]
Elm, A. & Johansson, I. (red.) (2015). Professionellt lärande i förskolan - med utgångspunkt i hållbar utveckling. Stockholm: Liber. [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap. Diss. , 2012. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 312 s. (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 11) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (2020). Didaktik i förskolan : - förskolans didaktik. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 189-196. [Mer information]
Elm, A. (2017). "Det är något i luften!" - barns meningsskapande om luft. Didaktik i omvandlingens tid : Text, representation och design. Stockholm: Liber. S. 105-113. [Mer information]
Elm, A. (2016). Tecken på lärande - att fånga barns meningsskapande inom naturvetenskap. Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 171-184. [Mer information]
Björklund, E. & Elm Fristorp, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 7-21. [Mer information]

Licentiatavhandling

Elm Fristorp, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. Lic.-avh. , 2008. Stockholm: Stockholms universitet. 103 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)