Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Björn Haglund

Forskarpresentation

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

LÄS MER OM

I min forskning har studierna främst riktats till fritidshem och då har jag främst använt mig av teorier som omfattat struktureringsteori, kritisk diskursanalys och barndomssociologi. Forskningen har även riktat sig till att undersöka policy, professioner och professionsteori.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)