Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Björn Haglund

Forskarpresentation

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Haglund, B. & Glaés-Coutts, L. (2023). Leading and supporting: principals reflect on their task as pedagogical leaders of Swedish school-age educare. School Leadership and Management, 43 (1), 8-27. 10.1080/13632434.2022.2137725 [Mer information]
Haglund, B. (2023). Pupils’ development: Policy enactment in Swedish school-age educare. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 9 (3), 221-232. 10.1080/20020317.2023.2236748 [Mer information]
Perselli, A. & Haglund, B. (2022). Barns perspektiv och barnperspektiv: en analys av utgångspunkter för fritidshemmets undervisning. Pedagogisk forskning i Sverige, 27 (2), 75-95. 10.15626/pfs27.02.04 [Mer information]
Haglund, B. & Boström, L. (2022). Everyday practices in Swedish school-age educare centres: a reproduction of subordination and difficulty in fulfilling their mission. Early Child Development and Care, 192 (2), 248-262. 10.1080/03004430.2020.1755665 [Mer information]
Ackesjö, H. & Haglund, B. (2021). Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situations-styrning och inbäddning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15 (1), 69-87. Länk [Mer information]
Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation” : Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn, 36 (2), 75-92. 10.5324/barn.v36i2.2766 [Mer information]
Haglund, B. & Peterson, L. (2017). Why use board games in leisure-time centres? : Prominent staff discourses and described subject positions when playing with children. International Journal for Research on Extended Education, 5 (2), 188-206. 10.3224/ijree.v5i2.06 [Mer information]
Haglund, B. (2016). Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. Educare (1), 64-85. [Mer information]
Haglund, B. (2015). Everyday practice at the Sunflower : the staff’s representations and governing strategies as contributions to the order of discourse. Education Inquiry, 6 (2), 209-229. 10.3402/edui.v6.25957 [Mer information]
Haglund, B. (2015). Pupil's opportunities to influence activities : a study of everyday practice at a Swedish leisure-time centre. Early Child Development and Care, 185 (10), 1556-1558. 10.1080/03004430.2015.1009908 [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2014). Presentation of Research on School-Age Educare in Sweden. International Journal for Research on Extended Education, 2 (1), 45-62. 10.3224/ijree.v2i1.19533 [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2014). Walk-and-talk conversations : a way to elicit children’s perspectives and prominent discourses in the school-age educare. International Journal for Research on Extended Education, 2 (2), 119-134. 10.3224/ijree.v2i2.19550 [Mer information]
Haglund, B. & Anderson, S. (2009). Afterschool Programs and Leisure-Time Centres : Arenas for Learning and Leisure. World Leisure Journal, 51 (2), 116-129. 10.1080/04419057.2009.9674594 [Mer information]
Haglund, B. (2009). Fritid som diskurs och innehåll : En problematisering av verksamheten vid afterschool programs och fritidshem. Pedagogisk forskning i Sverige, 14 (1), 22-44. Länk [Mer information]
Haglund, B. (2003). Stimulated recall : Några anteckningar om en metod att generera data. Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (3), 145-157. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)