Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Björn Haglund

Forskarpresentation

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

LÄS MER OM

Böcker

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (red.) (2011). Fritidspedagogik. Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. 246 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Diss. , 2004. Göteborg: Göteborg University. 251 s. (Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis 224) [Mer information]

Kapitel i böcker

Boström, L. & Haglund, B. (2020). Att leda fritidshemmets verksamheter. Lärare som ledare – i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. S. 309-326. [Mer information]
Haglund, B. (2020). Från fritidspedagog till lärare i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A., Haglund, B., Andersson, B. & Kane, E. (2020). Swedish school-age educare: a combination of education and care. <em>International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools.</em>. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 173-192. [Mer information]
Haglund, B. (2017). Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete. <em></em>Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 117-139. [Mer information]
Haglund, B. (2011). Fritidshemmet – en arena för omsorg och lärande. Lära, leva utvecklas : Aspekter på fritidspedagogik och lärande. Stockholm: Lärarförbundet. S. 25-31. [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader – barns berättelser om meningen med fritids. Fritidspedagogik: Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)