Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Björn Haglund

Forskarpresentation

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

LÄS MER OM

Rapporter

Haglund, B. (2001). Fritidsvetenskap : En kunskapsöversikt. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. (IPD-rapporter 13) Länk [Mer information]
Haglund, B. (2021). Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning. Gävle: Gävle University Press. 34 s. (FOU-rapport 52) Länk [Mer information]
Ackesjö, H. & Haglund, B. (2022). Undervisning och ledarskap på fritids : Perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Ifous. 108 s. (Ifous rapportserie 2022:4) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)