Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Christina Gustafsson

Forskarpresentation

Christina Gustafsson

Professor emerita

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Christina Gustafsson är professor emerita i didaktik respektive pedagogik.

AKTUELL FORSKNING

Examensarbetet i lärarutbildningen. Utvärdering av högre utbildning. Värdering av lärares och forskares meriter.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hofsten, A., Gustafsson, C. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today, 30 (6), 533-538. 10.1016/j.nedt.2009.11.001 [Mer information]
Andersson, K., Hussenius, A. & Gustafsson, C. (2009). Gender theory as a tool for analyzing science teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 25 (2), 336-343. 10.1016/j.tate.2008.09.011 [Mer information]
Löfmark, A., Gustafsson, C. & Wikblad, K. (2003). Student nurses’ ability to perform pain assessment.. Nurse Education in Practice, 3, 133-143. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Gustafsson, C. (2018). Från studerande i pedagogik till forskningsledare i utbildningsvetenskap - En resa genom det pedagogiska kunskapsområdets omvandling. Pedagogisk forskning i Sverige, 23 (5), 137-157. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 264-270. [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. M:E:R: om Montessori. Tidskrift för utbildning och forskning inom montessoripedagogik, 1 (1), 9-25. [Mer information]
Gustafsson, C. & Morberg, Å. (2006). Ett försök att organisera genomförandet av examensarbeten i lärarutbildningen. Didaktikens forum, 3 (3), 7-34. [Mer information]
Gustafsson, C. & Monica, H. (2005). Examensarbetet inom lärarutbildningen – En analys i relation till Högskolelagens mål. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]
Gustafsson, C. (2005). Temaintroduktion : Högre utbildning i ljuset av högskolelagen – exemplet lärarutbildning. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2019). Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Sydsvenskan (22-nov). [Mer information]
Gustafsson, C. (2010). Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?<em></em>. Vägval i skolans historia, 10 (2), 3-9. [Mer information]

Böcker

Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (red.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 s. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [Mer information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (red.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 s. (Lärarutbildningens skriftserie 5) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (red.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 13-33. [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. S. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. S. 203-228. [Mer information]
Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 234-248. [Mer information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 9-26. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 7-20. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 227-260. Länk [Mer information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Degree project in higher education. Examining praxis : Assessment and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense. S. 17-34. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Gustafsson, C. (2006). Att ”lära ut” och ”lära in” i högskolan : en balansakt i otakt. Livslång nyfikenhet : en vänbok till Gunilla Härnsten. Stockholm: HLS Förlag. [Mer information]

Konferensbidrag

Gustafsson, C. (2007). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. . S. 22-. [Mer information]
Gustafsson, C. (2004). Vems ansvar är det att pedagogiska meriter dokumenteras och blir värderade på ”rätt” sätt?. Conference for development of higher education. Stockholm: Council for the Renewal of Higher Education. S. 177-190. [Mer information]

Rapporter

Gustafsson, C. & Andersson, K. (2018). Teori och praktik i synergi - produktarbete som självständigt arbete. Uppsala: Uppsala universitet. 72 s. [Mer information]
Gustafsson, G., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, C., Sanner, I. & Wogensen Bach, L. (2017). Mid-term Evaluation of Ten National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel: Division of Science. Oslo: 58 s. Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, G. & Nexö, E. (2013). Mid-term Evaluation of Five National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel. Oslo: The Research Council of Norway. 46 s. [Mer information]
Gustafsson, C. (2013). Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL) : En utvärdering efter halva tiden. Oslo: Norges Forskningsråd. 47 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Gustafsson, C. (2003). Forskningsgruppens funktion – vetenskaplig profilering, empiriska vinster eller något annat? Uppsala universitet : I Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 14 s. (Research Reports 2003:2) [Mer information]

Övrigt

Gustafsson, C. (2007). Degree project in higher education, especially teacher training programmes  : grown out and objectives. 19 s. [Mer information]
Gustafsson, C. (2007). Examensarbetet i högre utbildning, särskilt lärarutbildningen : framväxt och mål. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)