Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Christina Gustafsson

Forskarpresentation

Christina Gustafsson

Professor emerita

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Christina Gustafsson är professor emerita i didaktik respektive pedagogik.

AKTUELL FORSKNING

Examensarbetet i lärarutbildningen. Utvärdering av högre utbildning. Värdering av lärares och forskares meriter.

LÄS MER OM

Böcker

Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (red.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 s. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [Mer information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (red.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 s. (Lärarutbildningens skriftserie 5) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (red.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 13-33. [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. S. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. S. 203-228. [Mer information]
Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 234-248. [Mer information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 9-26. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 7-20. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 227-260. Länk [Mer information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Degree project in higher education. Examining praxis : Assessment and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense. S. 17-34. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Gustafsson, C. (2006). Att ”lära ut” och ”lära in” i högskolan : en balansakt i otakt. Livslång nyfikenhet : en vänbok till Gunilla Härnsten. Stockholm: HLS Förlag. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)