Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Davoud Masoumi

Davoud Masoumi

Forskarpresentation

Davoud Masoumi

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Lektor, docent och excellent lärare inom utbildningsvetenskap med specialisering på e-lärande och digitalisering.

Vetenskaplig meritering: Docent

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning, med särskilt fokus på kommunikation och lärande med media och olika former av interaktionsteknologi (IT).

LÄS MER OM

Doktorsexamen

2010 Filosofie doktor, pedagogik, Göteborgs universitet,. Avhandlingstitel: Quality in e-learning within a cultural context. Handledare: Professor Berner Lindström. Opponent: Professor Sally Barnes.

Högskoleexamen

Filosofie doktor, pedagogik, Göteborgs universitet, 2010. Avhandlingstitel: Quality in e-learning within a cultural context.

Filosofie magister, pedagogik, Tehran Universitet, Iran, 2000.

Lärarexamen, Tabriz universitetet, Iran, 1997.

Anställningar

2015-- Gästforsforskare i Aarhus universitet, Danmark

2014 -- Lektor i didaktik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle

2010-2013 Lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

2005-2010 doktorand i pedagogik, Göteborgs Universitet.

2002-2004, gästlärare i Shahid Rajaee lärarutbildning universitet, Teheran, Iran.

2000 - 2002, Ämneslärare, Tohid Skolan, Teheran, Iran

Forskningsprojekt

- ICT integration in lärarprogrammet Göteborgs universitet. Finansieras av Göteborgs universitet 2010-2012.

- 2014- 2016. Implementation of National and Sectorial Qualifications Frameworks in Armenia. Finansieras av European Union Tempus Program.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)