Gå till eugreenalliance
Sök

Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The research circle - a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development. European Journal of Teacher Education, 42 (5), 621-633. 10.1080/02619768.2019.1652899 [Mer information]

Böcker

Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Nordqvist, I. (2012). När det inte sitter i väggarna längre. Om gymnasielärares professionella utveckling. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 53-74. Länk [Mer information]
Nordqvist, I. (2006). Industriskalade potatisar och tråddragningsmaskiner. Fältanteckningar : utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet. S. 223-227. [Mer information]
Nordqvist, I. (2002). IT och didaktik : exemplet ITiS. Mellan praktik och teori : tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning. Stockholm: HLS Förlag. S. 65-74. [Mer information]

Konferensbidrag

Nordqvist, I. (2013). Face to Face with Research. . [Mer information]
Nordqvist, I. & Björklund, M. (2013). Thematic Work with Building and Construction in Preschool. . [Mer information]
Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2011). The ASSIST project : Structured in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers. . [Mer information]

Rapporter

Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2010). Report Work Package 4: Test evaluation and finalizing training program. 28 s. [Mer information]
Almaz Eriksen, E., Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2008). The ASSIST course plan. 31 s. Länk [Mer information]
Lidegran, I., Börjesson, M., Nordqvist, I. & Broady, D. (2006). I korsningen mellan kön och klass : Gymnasieskolan i riket, i Uppsala och i Gävle. Stockholm: Skolverket. 23 s. [Mer information]
Broady, D., Börjesson, M., Bertilsson, E., Farkas, G., Gunneriusson Karlström, M., Larsson, E., Lidegran, I. & Nordqvist, I. (2006). Utvärdering av Rekryteringsdelegationen. Uppsala: Uppsala universitet. 165 s. (Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 39) Länk [Mer information]
Nordqvist, I. & Langerth Zetterman, M. (2004). Gymnasieskolan som konkurrensfält : ett regionalt perspektiv - Gävleborgs län. Gävle: Högskolan i Gävle. (Lärarutbildningens rapportserie 1) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2016-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)