Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Grannäs

Forskarpresentation

Jan Grannäs

Universitetslektor och docent

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Jan Grannäs tillhör forskargruppen ROLE (Research On Learning Environments).

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Grannäs, J. (2011). Framtidens demokratiska medborgare : Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola. Diss. , 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 220 s. (Studia didactica Upsaliensia 5) [Mer information]

Kapitel i böcker

Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Students’ Digital Photo Stories about School Spaces for Safety and Learning. Pedagogy - Challenges, Recent Advances, New Perspectives, and Applications [Working Title]. InTech. 10.5772/intechopen.101195 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 149-168. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Navigating middle ground : a spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. Interpersonal Relationships in Education : From Theory to Practice. Rotterdam: Sense Publishers. S. 57-70. Länk [Mer information]
Grannäs, J. (2006). En för alla, alla för en : ungdomar om tolerans och solidaritet i olika gruppers sociala dynamik. Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. S. 135-150. Länk [Mer information]
Grannäs, J. (2003). Centrala begrepp - i praktiken. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 58-71. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)