Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jörgen Holmberg

Forskarpresentation

Jörgen Holmberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Holmbergs’ research focuses on learning, teachers’ pedagogical use of ICT, learners’ use of ICT for educational purposes and design-based research (DBR) approaches. He is a member of the research group ICT in Learning lead by associate professor Göran Fransson at the University of Gävle.

AKTUELL FORSKNING

  • Teachers use of, and the potential added pedagogical values of, emerging technologies like virtual- and augmented reality (VR and AR).

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rambaree, K., Nässén, N., Holmberg, J. & Fransson, G. (2023). Enhancing Cultural Empathy in International Social Work Education through Virtual Reality. Education Sciences, 13 (5). 10.3390/educsci13050507 [Mer information]
Fransson, G., Holmberg, J. & Westelius, C. (2020). The challenges of using head mounted virtual reality in K-12 schools from a teacher perspective. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 25, 3383-3404. 10.1007/s10639-020-10119-1 [Mer information]
Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118. 10.1080/03054985.2018.1500357 [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 130-142. 10.1108/IJILT-09-2017-0084 [Mer information]
Holmberg, J. (2017). Applying a conceptual design framework to study teachers' use of educational technology. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 22 (5), 2333-2349. 10.1007/s10639-016-9536-3 [Mer information]
Holmberg, J. (2014). Studying the process of educational design : revisiting Schön and making a case for reflective design-based research on teachers' 'conversations with situations'. Technology, Pedagogy and Education, 23 (3), 293-310. 10.1080/1475939X.2014.942748 [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge : A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 8 (2), 193-204. 10.1080/17425964.2012.692994 [Mer information]

Doktorsavhandling

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value : A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 127 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Science 19-001) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Holmberg, J. & Fransson, G. (2022). An Interactional and Aligned Educational Design Framework to Support Teachers’ Pedagogical Reasoning. Handbook of Research on Transforming Teachers’ Online Pedagogical Reasoning for Engaging K-12 Students in Virtual Learning. IGI Global. [Mer information]
Holmberg, J. & Fransson, G. (2022). Virtuella- och förstärkta verkligheter för skola och lärande : utmaningar och möjligheter. Digital teknologi for læring og undervisning i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. S. 84-101. [Mer information]

Konferensbidrag

Fransson, G. & Holmberg, J. (2021). An innovative approach for teacher students to learn about bullying via an immersive Virtual Reality bullying experience. . [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2020). Student teachers´ experiences of an immersive Virtual Reality bullying simulation.<em> </em>. <em>ICICTE 2020 Conference Proceedings</em>. S. 121-131. Länk [Mer information]
Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. The International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings. S. 378-388. Länk [Mer information]
Holmberg, J. (2016). Field-testing a conceptual design framework to study teachers’ intentions with and use of educational technology. . [Mer information]
Holmberg, J. (2014). Exploring theoretical development of Design Based Research: viewing design as reflective conversations with situations. . [Mer information]
Holmberg, J. (2013). Added Value? Preschool Teacher Students’ Views On And Examples Of The Added Value Of ICT As A Tool For Learning. . [Mer information]
Holmberg, J., Brenner, M. & Hallen, M. (2013). Planning and implementing in-service ICT-training to support development of higher education teachers’ technological pedagogical content knowledge. The Joy of Learning - Enhancing Learning Experience Improving Learning Quality : 2013 Annual EDEN Conference, Oslo, Norway. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education : Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. . [Mer information]

Rapporter

Berg, A., Creelman, A., Henriksson, K., Holmberg, J., Tell, J. & Master Östlund, C. (2020). Distansutbildning och e-lärande: utmaningar, möjligheter och alternativa modeller : WP2 delrapport inom K3-projektet ”Nya vägar”. 18 s. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Holmberg, Jörgen (2010). Utanför kunskapssamhället? : En studie av 1990-talets skolförändringar och deras betydelse för ungdomars möjligheter att söka vidare till högre studier. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 70 s. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)