Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jörgen Holmberg

Forskarpresentation

Jörgen Holmberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Holmbergs’ research focuses on learning, teachers’ pedagogical use of ICT, learners’ use of ICT for educational purposes and design-based research (DBR) approaches. He is a member of the research group ICT in Learning lead by associate professor Göran Fransson at the University of Gävle.

AKTUELL FORSKNING

  • Teachers use of, and the potential added pedagogical values of, emerging technologies like virtual- and augmented reality (VR and AR).

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value : A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 127 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Science 19-001) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Holmberg, J. & Fransson, G. (2022). An Interactional and Aligned Educational Design Framework to Support Teachers’ Pedagogical Reasoning. Handbook of Research on Transforming Teachers’ Online Pedagogical Reasoning for Engaging K-12 Students in Virtual Learning. IGI Global. [Mer information]
Holmberg, J. & Fransson, G. (2022). Virtuella- och förstärkta verkligheter för skola och lärande : utmaningar och möjligheter. Digital teknologi for læring og undervisning i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. S. 84-101. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)