Sök

Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Kerstin Bäckman är universitetslektor i didaktik med inriktning yngre barn. Bäckman tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom didaktik, undervisning och lärande i förskolan samt intresserar sig bland annat för hur matematik på olika sätt kan gestaltas i förskolan. Det är ett område som riktar fokus mot förskollärarprofessionen och förskolans inre verksamhet. I forskningen är således även begreppet undervisning i relation till förskolans kontext ett intresseområde.

AKTUELL FORSKNING

Bäckman är projektledare för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att erhålla ökad kunskap om hur undervisning, ämneskunskaper och ämnesdidaktik avseende matematik, naturvetenskap och teknik kan förstås i förskolan. Förutom förskollärares uttryckta ämnesförståelse är projektets specifika mål att studera hur ämnesdidaktik, dvs. de kunskaper och värderingar som ligger bakom förskollärarnas val av vad, varför och hur ett innehåll kan förstås och användas i förskolan. Projektet startade 2016 och pågår.

LÄS MER OM

Mina forskningsområden rör förskola och lärande av exempelvis matematik, professionsfrågor, förskolans didaktik, matematikdidaktik.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)