Sök

Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Kerstin Bäckman är universitetslektor i didaktik med inriktning yngre barn. Bäckman tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom didaktik, undervisning och lärande i förskolan samt intresserar sig bland annat för hur matematik på olika sätt kan gestaltas i förskolan. Det är ett område som riktar fokus mot förskollärarprofessionen och förskolans inre verksamhet. I forskningen är således även begreppet undervisning i relation till förskolans kontext ett intresseområde.

AKTUELL FORSKNING

Bäckman är projektledare för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att erhålla ökad kunskap om hur undervisning, ämneskunskaper och ämnesdidaktik avseende matematik, naturvetenskap och teknik kan förstås i förskolan. Förutom förskollärares uttryckta ämnesförståelse är projektets specifika mål att studera hur ämnesdidaktik, dvs. de kunskaper och värderingar som ligger bakom förskollärarnas val av vad, varför och hur ett innehåll kan förstås och användas i förskolan. Projektet startade 2016 och pågår.

LÄS MER OM

Utbildningar och examina

Förskollärarexamen, 1977, Förskoleseminariet/Lärarhögskolan i Gävle.
Filosofie magisterexamen, 2005, Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet.
Doktorsexamen i pedagogik, 2015, Åbo Akademi

Nuvarande anställning

Universitetslektor i didaktik, 2015-, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 100%.

Tidigare anställningar

Doktorand, 2009-2014 Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 80%.

Universitetsadjunkt, 2009-, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 20%

Vikarierande universitetsadjunkt i didaktik, 2006 – 2009, Högskolan i Gävle, 100%.

Adjungerad adjunkt, 2005 –2006, Ämnesavdelningen för didaktik vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle 20 %.

Förskollärare, 1979 – 2006, Tierps kommun, förskola/förskoleklass/fritidshem/grundskola.

Förskollärare, 1977 – 1979, Älvkarleby kommun, förskola

Pedagogiskt ledarskap

Delat ämnesansvar/ämnesavdelningen för didaktik, 2014-

Kursansvar/kurser inom förskollärarprogrammet

Övrig information

Projektledare för forskningsgruppen Early Childhood Education (ECE), 2014 - Högskolan i Gävle.

SIDA-finansierat samverkansprojekt med University of Botswana, 2011 – 2013, ”Research project: Pedagogical Content Knowledge, PCK, and Subject Matter Knowledge, SMK, Mathematics and Science Education”. A Partner Driven Cooperation between the University of Botswana and the University of Gävle, Sweden. Projektet har haft två delkomponenter som rört förskolan och grundskolan. Vi har tillsammans med våra kollegor i Botswana etablerat ett science center som ska stödja lärare i arbetet med matematik och naturvetenskap. Ansvariga för ECE har varit: Dr Kabita Bose, Botswana och doktorand Kerstin Bäckman, Sverige.

Medlem i nätverket Nordic Educational Research Association, NERA. Forskningsmiljön samordnar forskning inom pedagogik och didaktik i Norden.

Medlem i nätverket, European Early Childhood Education Research Association, EECERA. Detta forskningsnätverk samordnar forskning inom Early Childhood Education i Europa.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)