Undervisningsområden

Föreläser, examinerar och handleder på lärarprogrammet samt masterprogrammet i utbildningsvetenskap samt fortbildning. Har även medverkat i forskarutbildning på andra lärosäten i rollen läsare på manus, opponent och betygsnämndsledamot. 

Undervisning inom högskola/universitet:

Handledare, doktorand

Anna Wistrand, Didaktik, Uppsala Universitet. Biträdande handledare. Beräknad disputation 2022.

Boni Wozolek, Curriculum & Instruction, Kent State University, Ohio, USA. Biträdande handledare/medlem i Dissertation Committee. Disputerade 22 juni 2015.

Opponent på avhandling

2019 Henrik Lindqvist, Linköpings Universitet

Bodil Hovaldt Bøjer, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Köpenhamn, Danmark, 2019. Medlem i Opposition and Examining Committee.

2018 Helena Colliander, Linköpings Universitet

2015 Ilona Rinne, Göteborgs Universitet.

Opponent på licentiatuppsats

2017 Ulrika Larsdotter Bodin, didaktik, Mälardalens Högskola, 2017.

Ledamot i betygsnämnd, disputation

2020 Lisa Isenström, Örebro Universitet

2018 Pernilla Kallberg, Mälardalens Högskola

2015 Marita Cronqvist, pedagogiskt arbete, Göteborgs Universitet (Högskolan i Borås).

Diskutand på avhandlingsmanus

2018 Pernilla Kallberg, didaktik, avh sem (slutsem), Mälardalens Högskola.

2017 Nils Kirsten, didaktik, avh sem (50% manus), Uppsala Universitet.

2016 Eva-Lena Erixon, pedagogik, avh sem (slutsem.), Högskolan Dalarna.

2015 Pernilla Kallberg, didaktik, avh sem (90% manus), Mälardalens Högskola.

2014 Sören Högberg, pedagogik, avh sem (50% manus), Örebro Universitet.

Undervisning på grund- och avancerad nivå

2020

Kursansvarig för kurserna Teori och metod för masterexamen, avancerad nivå, 15 hp, Verksamhetsutveckling i ett utbildningsmiljöperspektiv, avancerad nivå, 7,5 hp.

Lärare och föreläsare i kurserna Att utveckla lärmiljöer – teori och praktik, avancerad nivå, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Ledarskap (inkl. VFU) KPU, 15 hp.

Handledare i kursen Examensarbete inom förskollärarprogrammet, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

2019

Kursansvarig för kurserna Verksamhetsutveckling i ett utbildningsmiljöperspektiv, avancerad nivå, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp.

Lärare och föreläsare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Ledarskap (inkl. VFU) KPU, 15 hp.

Handledare i kurserna Examensarbete inom förskollärar- och grundlärarprogrammen, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

Gästföreläsare i kurserna EDUC 144, Foundations of American Education och EDUC 250, Early Development and Intervention – studies of children from birth to age 8, (University of Scranton, Pennsylvania, USA).

2018

Kursansvarig för kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Ämnesdidaktik inkl. VFU, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv F-3, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 4-6, 7,5 hp samt Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem, 7,5 hp.

Handledare i kurserna Examensarbete inom förskollärar- och grundlärarprogrammen, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

Lärare i kursen Utbildningsvetenskap som forskningsfält, avancerad nivå, 15 hp.

Lärare och föreläsare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

2017

Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Lärare i kurserna Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv F-3, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 4-6, 7,5 hp samt Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, och Ledarskap KPU, 15 hp.

2016

Gästföreläsare i kurserna EDUC 313, General Methods and Planning, och EDUC 144, Foundations of American Education, (University of Scranton, Pennsylvania, USA).

Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kurserna Didaktik D, avancerad nivå, 15 hp, Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 15 hp (2 arbeten) och Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 30 hp (3 arbeten).

Lärare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för lärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp.

2015

Kursansvarig för kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp. (1 arbete)

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp.

Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Vetenskapsteori, forskningsmetodik och utvecklingsarbete för yrkeslärare, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp

2014              

Examinator i kurser

Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, delkurs 2, 7,5 hp, avancerad nivå (Örebro Universitet)

Föreläsare i kursen Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp

2013

Föreläsare i kursen Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (Örebro Universitet)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp

Föreläsare i kursen Ledarskap för lärande, 13,5 hp

2012

Gästföreläsare i kursen CI 67007, Critical Reflections in Curriculum and Instruction, avancerad nivå, (Kent State University, Ohio, USA)

Gästföreläsare i kursen EDUC 346, Social Studies for PreK-4, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Gästföreläsare i kursen EDUC 250, Early development and intervention, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp, (2 arbeten)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 30 hp, avancerad nivå (2 arbeten)

2011
Gästföreläsare i kursen EDUC 501, Educational Psychology, (University of  Scranton, Pennsylvania, USA)
Gästföreläsare i kursen EDUC 346, Social Studies for PreK-4, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)
Handledare, Examensarbete 15 hp inom magisterprogrammet i Utbildning och undervisning, avancerad nivå (Uppsala Universitet) (1 arbete)
Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 30 hp, (1 arbete)
Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 15 hp, (3 arbeten)
Delkursansvarig och lärare, Ledarskap för lärande 13,5 hp, inom AU 2
Delkursansvarig och lärare, De yngre barnens läs- och skriverövrande 7,5 hp
Lärare i kursen The Swedish Education System, 7,5 hp, inom ERASMUS
Examinator, Skolan som stöd för utsatta barn/ungdomar 15 hp
Delkursansvarig, lärare och handledare (3 arbeten) i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (Uppsala Universitet)
Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)

2010
Handledare ca 5 examensarbeten, lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)  Seminarieledare och betygsättande lärare, Perspektiv på läraryrket 15 hp, inom  AU 1 (Högskolan i Gävle)
Delkursansvarig, lärare och handledare (4 arbeten) i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik
Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (sammanlagt ca 45 studenter)
Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3
Föreläsare i Skolverkskursen Sex- och samlevnadsundervisning — skolpraktik och forskningsperspektiv
Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)
Handledare för två examensarbeten inom Lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)

2009
Delkursansvarig, lärare och handledare i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (ca 50 studenter i kursen, handlett 3 arbeten)
Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (35 studenter i kursen)
Föreläsare i kursen Historiska perspektiv på specialpedagogik
Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3

2008
Handledare för två C-uppsatser inom Lärarprogrammet
Betygsättande lärare ca 10 VFU-besök inom Examenskursen

2007
Betygsättande lärare 5 VFU-besök inom Examenskursen
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp inom AUO 1
Handledare för fyra C-uppsatser inom Lärarprogrammet (UU: 1, HiG: 3)

2006
Handledare för två C-uppsatser inom Lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom AUO 1
Betygsättande lärare ca 20 VFU-besök inom Examenskursen

2005
Betygsättande lärare Examensarbeten 5 p
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisning i ett samhällsperspektiv 5 p,
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom Lärares arbete A
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Att utveckla arbetslag 5p inom uppdragsutbildningen NEBUS
Betygsättande lärare ca 30 VFU-besök inom Examenskursen

2004
Lärare + adm. i kursen Ledarskap och lärande 10 p inom AU2 (Högskolan i Gävle)

Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)