Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Tobias Fredlund

Forskarpresentation

Tobias Fredlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Ett av Tobias Fredlunds intresseområden är hur olika kommunikationsformer påverkar undervisning och lärande. Han är särskilt intresserad av hur exempelvis språk, bilder och gester kompletterar varandra i lärares och elevers betydelseskapande. Framför allt berör hans forskning undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Just nu deltar Tobias Fredlund i forskningsprojektet DesDiNaTe. Projektet är praktiknära och forskare och förskollärare samarbetar för att förbättra undervisning och lärande om naturvetenskap/teknik, miljöfrågor och hållbar utveckling.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fäldt, Å. & Fredlund, T. (2023). The gyroscopic effect and moment of inertia. Physics Education, 58 (2). 10.1088/1361-6552/aca73a [Mer information]
Knain, E., Fredlund, T. & Furberg, A. (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in science education, 51 (1), 93-111. 10.1007/s11165-020-09975-1 [Mer information]
Fredlund, T., Remmen, K. & Knain, E. (2021). The epistemological commitments of modes : Opportunities and challenges for science learning. Visual Communication. 10.1177/14703572211038991 [Mer information]
Knain, E., Fredlund, T., Larsen Furberg, A., Mathiassen, K., Remmen, K. & Ødegaard, M. (2017). Representing to learn in science education : Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge (3). 10.5617/adno.4722 [Mer information]
Fredlund, T., Linder, C. & Airey, J. (2015). A social semiotic approach to identifying critical aspects. International Journal for Lesson and Learning Studies, 4 (3), 302-316. 10.1108/IJLLS-01-2015-0005 [Mer information]
Fredlund, T., Airey, J. & Linder, C. (2015). Enhancing the possibilities for learning : Variation of disciplinary-relevant aspects in physics representations. European journal of physics, 36 (5). 10.1088/0143-0807/36/5/055001 [Mer information]
Fredlund, T., Linder, C. & Airey, J. (2015). Towards addressing transient learning challenges in undergraduate physics : An example from electrostatics. European journal of physics, 36 (5). 10.1088/0143-0807/36/5/055002 [Mer information]
Fredlund, T., Linder, C., Airey, J. & Linder, A. (2014). Unpacking physics representations : Towards an appreciation of disciplinary affordance. Physical Review Special Topics : Physics Education Research, 10 (2). 10.1103/PhysRevSTPER.10.020129 [Mer information]
Fredlund, T., Airey, J. & Linder, C. (2012). Exploring the role of physics representations : an illustrative example from students sharing knowledge about refraction. European journal of physics, 33 (3), 657-666. 10.1088/0143-0807/33/3/657 [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)