Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Tobias Fredlund

Forskarpresentation

Tobias Fredlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Ett av Tobias Fredlunds intresseområden är hur olika kommunikationsformer påverkar undervisning och lärande. Han är särskilt intresserad av hur exempelvis språk, bilder och gester kompletterar varandra i lärares och elevers betydelseskapande. Framför allt berör hans forskning undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Just nu deltar Tobias Fredlund i forskningsprojektet DesDiNaTe. Projektet är praktiknära och forskare och förskollärare samarbetar för att förbättra undervisning och lärande om naturvetenskap/teknik, miljöfrågor och hållbar utveckling.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Fredlund, T. (2015). Using a Social Semiotic Perspective to Inform the Teaching and Learning of Physics. Diss. (sammanfattning), 2015. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 178 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Fredlund, T., Airey, J. & Linder, C. (2013). Att välja lämpliga semiotiska resurser. Scientific literacy : teori och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 59-70. [Mer information]

Licentiatavhandling

Fredlund, T. (2013). Exploring physics education using a social semiotic perspective : the critical role of semiotic resources. Lic.-avh. (sammanfattning), 2013. Uppsala: Uppsala universitet. 146 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)