Gå till eugreenalliance
Sök

Anna Wistrand

Doktorand, Didaktik
Avdelningen för Utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

Aktuell forskning

Många studier visar att goda relationer mellan lärare och elev har positiva effekter för elevers lärande och personliga utveckling. Wistrands avhandlingsprojekt Hållbar relationell professionalitet (2017-22) har undervisningsrelationen i fokus utifrån flera perspektiv, till exempel utifrån läroplansteori, utbildningsfilosofi och samhällstrender som formar dagens föreställningar om undervisningsrelationen, mer specifikt på lärarutbildningen och inom innehållsområdet Sociala relationer som är en del av den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

Senaste publikationerna

Frelin, A. & Wistrand, A. (2018). Professionalitet under press : Lärares arbete bland restträsk, pappersfloder och medkänslomalströmmar. Läraren och yrkesetiken. Lund: Studentlitteratur AB. S. 106-124. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2021-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)