Gå till eugreenalliance
Sök

Böcker


Kapitel i böcker

Frelin, A. & Wistrand, A. (2018). Professionalitet under press : Lärares arbete bland restträsk, pappersfloder och medkänslomalströmmar. Läraren och yrkesetiken. Lund: Studentlitteratur AB. S. 106-124. [Mer information]

Licentiatavhandling

Wistrand, A. (2023). Mellan närhet och distans. Lärar-elevrelationen som kunskapsinnehåll i grundlärarutbildning. Lic.-avh. , 2023. Uppsala: Uppsala universitet. 98 s. (ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Didactica Upsaliensia 12) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)