Sök

Charlotta Rönn

Adjunkt i pedagogik

E-post: charlotta.ronn@hig.se
Telefon: 026-64 86 88

Jag arbetar som adjunkt i pedagogik och undervisar bland annat på ämneslärar­programmet för grundskola och gymnasium, grundskola F–3 och 4–6, samt på fristående kurser i pedagogik. Jag har ett stort intresse för studenters engagemang i lärande, och även för elevers klassrumsinteraktion. Under drygt tio års tid arbetade jag på ett amerikanskt språkcenter i Casablanca med en utpräglad fokus på elevcentrerat lärande.

Doktorander om informella sociala strategier

Jag är även forskarstuderande i pedagogik vid ett annat svenskt lärosäte, där jag är i slutet av mitt avhandlingsarbete. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur elever i en mål- och resultatstyrd kommunal högstadieskola använder informella sociala strategier när de tar sig an formella individuella skriftliga inlämningsuppgifter som de skall lämna in till sina lärare för bedömning eller betygssättning. Dessa informella sociala strategier äger rum utanför lärarens överinseende och är till exempel att de (inne i klassrummet) byter datorer med varandra bakom lärarens rygg och skriver originaltexter för varandra samt att de (både i och utanför klassrummet) loggar in på varandras Google Classroom-konton och skriver originaltexter för varandra och/eller gör omfattande reviderings­arbeten i varandras texter. Detta underlättas genom elevernas vardagliga användande av digital teknik.

Hur kan lärare bättre bedöma elevernas insatser

Jag visar på, och problematiserar, att elevernas egna strategier gör att det blir svårt för lärarna att korrekt bedöma vissa elevers prestationer eftersom de inte vet vem eller vilka som producerat texten som lämnats in för bedömning – och att lärarna förmodligen inte ens är medvetna om att vissa elever tillämpar dessa informella sociala strategier.

Individuella uppgifter blir sociala aktiviteter

Elevernas lärandeprocess som är tänkt att synliggöras i linje med formativ bedömning osynliggörs därmed för lärarna genom elevernas strategier. Det som är tänkt att vara synligt blir därmed osynligt, det som är tänkt att vara en individuell uppgift blir i stället en social aktivitet, och de formella uppgifter som ges av lärarna utförs i informella nätverk av eleverna. Detta problematiseras bland annat i relation till läroplanen, där det står framskrivet att elever skall kunna skriva texter tillsammans med klasskamrater och att ge och ta kritik från kamrater på sina texter. Avhandlingsarbetet tar även upp hur elever förhåller sig till läckta nationella prov och hur elevernas informella sociala strategier hotar att underminera betygens tillförlitlighet och likvärdighet både på en lokal och nationell nivå.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)