Gå till eugreenalliance
Sök

Sara Mörtsell

Doktorand

Forskarutbildningsämne: Pedagogik

Sara Mörtsell tillhör forskargruppen IT i lärande och den nationella forskarskolan kring digital teknik i utbildning GRADE. Sara är främst aktiv inom forskningsområdet för kritiska studier av digitalisering i förhållande till undervisning och pedagogisk forskning. Sara intresserar sig bland annat för undervisningspraktikers påverkan av digitala program ett forskningsområde som belyser villkoren för lärare och elever i en tilltagande digitalisering.

Utöver det rör Saras forskningsintresse också Teknik- och vetenskapsstudier (STS) och använder bland annat Aktörnätverksteori i sitt forskningsarbete.

Aktuell forskning

Just nu är Sara Mörtsell engagerad i det egna avhandlingsprojektet om undervisningspraktikers digitala engagemang och materialitet. Syftet med projektet är att genom etnografiska studier i gymnasieskolan studera vilken roll den digitala tekniken tar sig och under vilka förutsättningar den antar neutral och stabil form och vad effekterna för undervisningen blir av de neutraliserade digitala programmen. Projektet pågår under hela doktorandtiden och beräknas vara i mål 2024.

(Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.)        

Senaste publikationerna

Mörtsell, S. (2023). Lesson enactments: Maintenance in everyday educational practice. Postdigital Science and Education. 10.1007/s42438-023-00401-z [Mer information]
MacKenzie, A., Bacalja, A., Annamali, D., Panaretou, A., Girme, P., Cutajar, M., Abegglen, S., Evens, M., Neuhaus, F., Wilson, K., Psarikidou, K., Koole, M., Hrastinski, S., Sturm, S., Adachi, C., Schnaider, K., Bozkurt, A., Rapanta, C., Themelis, C., Thestrup, K., Gislev, T., Örtegren, A., Costello, E., Dishon, G., Hoechsmann, M., Bucio, J., Vadillo, G., Sánchez-Mendiola, M., Goetz, G., Gusso, H., Arantes, J., Kishore, P., Lodahl, M., Suoranta, J., Markauskaite, L., Mörtsell, S., O’Reilly, T., Reed, J., Bhatt, I., Brown, C., MacCallum, K., Ackermann, C., Alexander, C., Payne, A., Bennett, R., Stone, C., Collier, A., Lohnes Watulak, S., Jandrić, P. & Peters, M. (2022). Dissolving the Dichotomies Between Online and Campus-Based Teaching : a Collective Response to <em>The Manifesto for Teaching Online</em> (Bayne et al. 2020). Postdigital Science and Education, 4, 271-329. 10.1007/s42438-021-00259-z [Mer information]
Mörtsell, S. (2022). Sociomaterial explorations of attendance practices in ‘schooling without schools’. Learning, Media & Technology, 47 (4), 512-523. 10.1080/17439884.2022.2039939 [Mer information]
Mörtsell, S. & Gunnarsson, K. (2023). Caring Cuts: unfolding methodological sensibilities in researching postdigital worlds. Postdigital Research : Genealogies, Challenges, and Future Perspectives. Cham: Springer. S. 173-190. 10.1007/978-3-031-31299-1 [Mer information]
Mörtsell, S. (2023). Införanden av en dator per elev : en kunskapsöversikt om 1:1 i skolors vardag. Gävle: Gävle University Press. 17 s. (Working paper 62) Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)