Gå till eugreenalliance
Sök

Sonia Blomquist

Doktorand

Forskningsämne: didaktik

E-post: sonia.blomquist@hig.se
Telefon: 026-64 85 88

Sonia Blomquist

Aktuell forskning

Mitt avhandlingsprojekt i didaktik handlar om undervisning och metaforiskt språk i ämnet svenska som andraspråk i gymnasiet. I tre delstudier undersöker jag vilka förutsättningar den språkutvecklande litteraturundervisningen i svenska som andraspråk i gymnasieskolan ger andraspråkselever att uppnå metaforisk kompetens i målspråket. Studien utgår från en kulturlingvistisk språksyn och har en läroplansteoretisk ansats och inramning. De tre delstudierna undersöker undervisningens förutsättningar på tre läroplansteoretiska nivåer: den formella läroplanen (ämnesplan och kommentarmaterial), den uppfattade läroplanen (kunskapsinnehåll och läromedel) och den operationaliserade läroplanen (undervisning). Projektet pågår 2018 – 2022.

Senaste publikationerna

Blomquist, S. (2015). Miljökritiken i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2021-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)